Em hiểu thế nào là hồ sông, suối lớp 2

e hiểu thế nào là hồ sông , suối

Sônglà dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa Các dòng sông hầu hết đều đổ rabiển; nơi tiếp giáp với biển được gọi làcửa sông. Trong một vài trường hợp, sông chảy ngầm xuống đất hoặc khô hoàn toàn trước khi chúng chảy đến một vực nước khác. Các con sông nhỏ cũng có thể được gọi bằng nhiều tên khác nhau nhưsuối,sông nhánhhayrạch. Không có một chuẩn nào để gọi tên gọi cho các yếu tố địa lý như sông, suối,mặc dù ở một số quốc gia, cộng đồng thì người ta gọi dòng chảy là sông, rạch tùy thuộc vào kích thước của nó.

Suốilà từ để chỉ những dòng nước chảy nhỏ và vừa, làdòng chảytự nhiên củanướctừ nơi cao xuống chỗ thấp hơn. Suối thường bắt nguồn từ các mạchnước ngầmhoặc từ cáchồ nướcthiên nhiên trong rừng, núi. Nước suối là loạinước ngọt. Các dòng suối thường khi hợp lại, lớn lên sẽ tạo thành các dòngsông.

hồ là ao

sông là 1 dòng nước

suối là 1 dòng nước