1 phút đọc

Em hay Viết một đoạn văn khoảng 3 đến 5 câu sử dụng câu kể Ai là gì để giới thiệu về gia đình em

Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu có câu kể Ai là gì ? để giới thiệu về các bạn trong lớp (hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em). Luyện từ và câu : Câu kể Ai là gì
Em hay Viết một đoạn văn khoảng 3 đến 5 câu sử dụng câu kể Ai là gì để giới thiệu về gia đình em

Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu có câu kể Ai là gì ? để giới thiệu về các bạn trong lớp (hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em). Luyện từ và câu : Câu kể Ai là gì ? trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2  Luyện từ và câu : Câu kể Ai là gì ?

Video liên quan