Đường sức từ của một từ trường không có tính chất nào sau đây

  • Câu hỏi:

Đường sức của 1 từ trường không có tính chất nào sau đây? YOMEDIA

  • A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.
  • B. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.
  • C. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
  • D. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: B Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE