1 phút đọc

Dũa Shape là gì

Tiếng Anh chủ đề: Nail -Tiếng Anh chủ đề: Các loại nhà. -Tiếng Anh chủ đề: tên các môn thể thao - around /ə'raund/: móng tròn trên đầu móng -buff /bʌf/: đánh bóng móng -cut down /
Dũa Shape là gì

Tiếng Anh chủ đề: Nail

-Tiếng Anh chủ đề: Các loại nhà.

-Tiếng Anh chủ đề: tên các môn thể thao

Tiếng Anh chủ đề: Nail

- around /ə'raund/: móng tròn trên đầu móng

-buff /bʌf/: đánh bóng móng

-cut down /kʌt daun/: cắt ngắn

-cuticle cream: kem làm mềm da

-cuticle nipper: kềm

-cuticle pusher: sủi da (dùng để đẩy phần da dày bám trên móng, để việc cắt da được dễ dàng và nhanh chóng)

-emery board: tấm bìa cứng phủ bột mài, dùng để giũa móng tay

-file /fail/: dũa móng

-manicure /'mænikjuə/: làm móng tay

-nail /neil/: móng tay

-nail art / neil ɑ:t/, nail design / neil di'zain/: vẽ móng

-nail brush: bàn chải chà móng

-nail file: dũa móng tay

-nail polish remover: tẩy sơn móng tay

-oval /'ouvəl/: cũng là móng tròn nhưng hơi nhọn hơn around

-pedicure /'pedikjuə/: làm móng chân

-point /pɔint/: giống oval

-polish change /'pouliʃ tʃeindʤ/: đổi nước sơn

-Shape /ʃeip/: hình dáng của móng

-square /skweə/: móng vuông

-toe nail /'touneil/: móng chân

Xem thêm:
- Nghệ thuật vẽ móng đơn giản cho người mới bắt đầu: móng tay hoa
- Nghệ thuật vẽ móng tay mực in
- Việt kiều nói tiếng Anh kiểu Vietlisttrong tiệm Nail

toomva.com chúc bạn học thành công!

Video liên quan