Driving license là gì

Nghĩa của từ driving-licence - driving-licence là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Danh từ
 giấy phép lái xe, bằng lái