độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc:

Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

A.  độ lớn điện tích thử.

B.  độ lớn điện tích đó.

C.  khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.

D.  hằng số điện môi của của môi trường.

Đáp án   A Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc độ lớn điện tích thử.

độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc:
Nguyễn Ngọc Huyền
Vâng ạ.
độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc:
Toochan Noochan LV 0, SP 0
Nếu Q có sẵn dương thì vecto E hướng ra xa và ngược lại đúng ko?
độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc:
Nguyễn Ngọc Huyền
E phụ thuộc vào điện tích sinh ra điện trường đó, nó khác với điện tích thử đặt trong điện trường có sẵn ạ :v
độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc:
Toochan Noochan LV 0, SP 0
E = F/q: q kia là gì mà tại sao E ko phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử?
Xem 3 trả lời
độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc:
Bùi Minh Nguyên
điện tích thử là điện tích được đặt vào từ trường để do điện trường, kiểu như làm thí nghiệm đó bạn. Lật SGk ra xem nha
độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm gây ra bởi một điện tích điểm không phụ thuộc:
No Name
độ lớn điện tích thử là j ấy ạ
Xem 1 trả lời

Xem thêm  bình luận (2/8)          Viết bình luận