Định dạng văn bản là gì nêu mục đích của định dạng văn bản

  • Câu hỏi:

Mục đích của định dạng văn bản: YOMEDIA

  • A. Văn bản dễ đọc hơn
  • B. Trang văn bản có bố cục đẹp
  • C. Người đọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết
  • D. Tất cả ý trên

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D

Chọn D Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE