Điều nào sau đây sai khi nói về điện từ trường

Điều nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

Điều nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A.  Trong mạch dao động LC, giữa 2 bản tụ điện chỉ có điện trường mà không có từ trường

B.  Mỗi biến thiên của điện trường theo thời gian đều làm xuất hiện một từ trường xoáy

C.  Êlectron dao động điều hòa là nguồn tạo ra điện từ trường biến thiên

D.  Mỗi biến thiên theo thời gian của từ trường đều làm xuất hiện một điện trường xoáy

Đáp án   A  A. Sai. Ở giữa hai bản tụ điện trong mạch LC, có điện trường biến thiên sẽ tạo ra từ trường biến thiên.
Chọn A.

Điều nào sau đây sai khi nói về điện từ trường
Hoàng Linh Vmmuer
nơi nào có từ trường xoáy thì nơi đó cũng có điện trường xoáy và ngược lạisgk và thầy đều nói vậy . 7/2/2017
Điều nào sau đây sai khi nói về điện từ trường
Hoàng Thị Oanh
junehoang Chỉ có điện trường xoáy thôi chứ làm gì có từ trường xoáy ạ? chỉ là từ trg có các đường sức khép kín. Cô em bảo vậy . 7/2/2017
Điều nào sau đây sai khi nói về điện từ trường
Hoàng Linh Vmmuer
điện tích dđ điều hòa là điện tích cđ hay ko đứng yên r nên sẽ tạo ra điện trường bieén thiên --> tạo ra từ trường biến thiên --> tạo ra điện từ trường . 22/1/2017
Điều nào sau đây sai khi nói về điện từ trường
123456789
m` thấy có câu ngta bảo điện tích chuyển động thì có điện trường biến thiên chứ đâu nhắc tới "dđ điều hòa" đâu nhỉ@??? ai giải thích giúp m` vs! . 22/1/2017
Điều nào sau đây sai khi nói về điện từ trường
No name
adanba . 21/1/2017
Điều nào sau đây sai khi nói về điện từ trường
Trần Thị Thủy LV 0, SP 0
điện trường biến thiên thì có tư truog . maybe ... . 21/1/2017
Điều nào sau đây sai khi nói về điện từ trường
Hoàng Linh Vmmuer
cũng phân vân ý này nhưng thấy 3 cái kia ko sai nên khoanh A . 21/1/2017
Điều nào sau đây sai khi nói về điện từ trường
Trương Quỳnh Mai
giữa 2 bản tích lũy NL điện trường mà cũng có từ trường à ta, kiểu điện từ trường bao trùm lên cả không gian ý hả? . 21/1/2017

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Điều nào sau đây sai khi nói về điện từ trường