Điện từ trường biến thiên xuất hiện xung quanh

  • Câu hỏi:

Ở đâu xuất hiện điện từ trường

  • A. Xung quanh một điện tích đứng yên.
  • B. Xung quanh một dòng điện không đổi
  • C. Xung quanh một tụ điện đã tích điện và được ngắt khỏi nguồn
  • D. Xung quanh chổ có tia lửa điện

Đáp án đúng: D

Tia lửa điện là một dòng điện biến thiên  sinh ra từ trường biến thiên  sinh ra điện trường biến thiên   Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải  ADSENSE

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Điện từ trường biến thiên xuất hiện xung quanh