Decorate đọc là gì

Thông tin thuật ngữ decorate tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm decorate tiếng Anh decorate
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ decorate

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

decorate tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ decorate trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ decorate tiếng Anh nghĩa là gì.

decorate /'dekəreit/
quảng cáo

Đầm váy sơ sinh bé gái tặng kèm quần 60.000 đ 75.000 đ (giảm 20%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới decorate

 • ground-water tiếng Anh là gì?
 • tepid tiếng Anh là gì?
 • shrivels tiếng Anh là gì?
 • trivalencies tiếng Anh là gì?
 • decent tiếng Anh là gì?
 • fencing-master tiếng Anh là gì?
 • videologist tiếng Anh là gì?
 • phonographist tiếng Anh là gì?
 • swamped tiếng Anh là gì?
 • wearied tiếng Anh là gì?
 • amortise tiếng Anh là gì?
 • sitter-in tiếng Anh là gì?
 • overwatch tiếng Anh là gì?
 • privatized tiếng Anh là gì?
 • launders tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của decorate trong tiếng Anh

decorate có nghĩa là: decorate /'dekəreit/*  ngoại động từ- trang hoàng, trang trí- tặng thưởng huy chương, tặng thưởng huân chương; gắn huy chương (cho ai)

Đây là cách dùng decorate tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ decorate tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh