Để đánh số trang của một quyển sách từ trang 1 đến trang 158 cần số chữ số là

nguoi ta dung bao nhieu chu so de danh so trang 1 quyen sach 158 trang

Số chữ số dùng để đánh 1 quyển sách có 158 trang là:

(1x9)+(2x90)+(3x59)=9+180+177=366(chữ số)

Đáp số: 366 chữ số

ai k mik mik k lại

Để đánh số trang từ 1 đến 9, ta cần 9x1=9(chữ số)

Để đánh số trang từ 10 đến 99, ta có:(99-10):1+1=90 (trang) và ta cần 90x2=180(chữ số)

Để đánh số trang từ 100 đén 158, ta có:(158-100):1+1=59 (trang) và ta cần 59x3=177(chữ số)

Vậy số các chữ số cần dùng là:

9+180+177=366(chữ số)

Đáp số: 366 chữ số

366 chữ số

tích mình đi

1,a de danh 240 trang sach can dung bao nhieu chu so

b,de danh so trang sach nguoi ta dung 492 chu so.hoi quyen sach bao nhieu trang

con chó điên

vegeta hơi bị bậy bạ rồi à nhen

a) 612 chữ số

b) 200 trang

de danh so trang cua 1 quyen sach nguoi ta dung 600 chu so hoi quyen sach co bao nhieu trang

Được cập nhật 16 tháng 11 2016 lúc 20:00

bai nay lop 3 con lam duoc the ma keu la toan lop 7 . dieu vua thoi

vai lua dao nhau a bai lop 2 y ma bao lop 6