5 phút đọc

Dấu hiệu ở đây là gì lớp 7

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây Xem thêm các sách tham khảo liên quan: Giải Toán Lớp 7 Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1 Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 2 Sách Giáo Viên Toán Lớp
Dấu hiệu ở đây là gì lớp 7

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Toán Lớp 7
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 2
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 4 trang 6 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Hãy lập bảng tần số từ các bài tập 1 và 2

Lời giải:

*Bài 1 Giá trị (x) 14 15 16 17 18 19 20 24 25 28 Tần số (n) 2 1 3 3 3 1 4 1 1 1 N = 20

*Bài 2 Giá trị (x) Đỏ Vàng Hồng Trắng Tím sẫm Tím nhạt Xanh da trời Xanh lá cây Xanh nước biển Tần số (n) 6 5 4 4 3 3 3 1 1 N = 30

Bài 5 trang 6 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau: 0 0 1 1 2 0 3 1 0 4 1 1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 1 0 6 0 0

a. Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó?

b. Dấu hiệu ở đây là gì?

c. Lập bảng tần số, nhận xét

Lời giải:

a. Trong bảng số liệu ban đầu có 26 giá trị. Trong tháng đó có 26 buổi học

b. Dấu hiệu ở đây là: Số học sinh nghỉ học trong từng buổi

c. Bảng tần số: Giá trị (x) 0 1 2 3 4 6 Tần số (n) 10 9 4 1 1 1 N = 26

Nhận xét: Học sinh đi học đầy đủ.

Bài 6 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của các học sinh ở lớp 7B được thầy giáo ghi lại dưới đây: 3 4 4 5 3 1 3 4 7 10 2 3 4 4 5 4 6 2 4 4 5 5 3 6 4 2 2 6 6 4 9 5 6 6 4 4 3 6 5 6

a. Dấu hiệu ở đây là gì?

b. Có bao nhiêu bạn làm bài?

c. Lập bảng tần số (ngang và dọc), nhận xét

Lời giải:

a. Dấu hiệu ở đây là: Số lỗi chính tả trong mỗi bài tập làm văn

b. Trong bài số liệu ban đầu có 40 giá trị. Vậy có 40 bạn làm bài

c. Bảng tần sô: Giá trị (x) 1 2 3 4 5 6 7 9 10 Tần số (n) 1 4 6 12 6 7 1 1 1 N = 40

Nhận xét:

Tất cả học sinh đều mắc lỗi

Học sinh có lỗi nhiều nhất là 4 lỗi

Học sinh chủ yếu từ 3 đến 6 lỗi

Bài 7 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho bảng tần số: Giá trị (x) 110 115 120 125 130 Tần số (n) 4 7 9 8 2 N = 30

Hãy từ bảng này viết lại một bảng số liệu ban đầu.

Lời giải: 110 120 125 110 115 120 115 110 120 115 120 125 125 115 120 120 125 125 125 125 110 120 120 115 130 115 115 125 130 120

Bài 2.1 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Cho dãy giá trị của một dấu hiệu như dưới đây:

5 5 3 7 8 8 5 5 6 6 6 5 7 6 5 6 7 4 5 6

a) Tần số của giá trị 5 là:

(A) 6;

(B) 20;

(C) 7;

(D) 5.

Hãy chọn phương án đúng.

b) Lập bảng tần số của dấu hiệu

Lời giải:

a) (C)

b)  Giá trị (x) 3 4 5 6 7 8 Tần số (n) 1 1 7 6 3 2

Bài 2.2 trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Tất cả các trường THCS thuộc huyện Tân Hà đều tổ chức sưu tầm các bài dân ca để hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ngoài theo dõi đã ghi tóm tắt kết quả sưu tầm của các trường trong bảng dưới đây: 4 5 1 2 2 6 3 3 2 3 4

a) Nếu để tuyên dương thành tích của các trường thì theo em chỉ với bảng này đã đủ chưa? Nếu chưa thì cần có một bảng thống kê như thế nào?

b) Dấu hiệu ở đây là gì?

c) Lập bảng tần số của dấu hiệu.

Lời giải:

a) Chưa đủ, mà cần có bảng ghi đầy đủ tên từng trường cùng với số bài dân ca mà trường đó sưu tầm được.

b) Số bài dân ca sưu tầm được của một trường.

c)  Giá trị (x) 1 2 3 4 5 6 Tần số (n) 1 3 3 3 1 1

Bài 2.3 trang 8 sách bài tập Toán 7 Tập 2: Theo dõi thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên, huấn luyện viên đã ghi lại trong bảng sau (đơn vị là giây): 11 11,2 11,3 11,2 11,5 11,2 11,3 11,2 11,1 12

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng tần số của dấu hiệu.

Lời giải:

a) Thời gian chạy 100m của một vận động viên.

b)  Giá trị (x) 11 11,2 11,3 11,4 11,5 12 Tần số (n) 1 1 4 2 1 1

c)  Đạt tốc độ nhanh nhất với 11 giây

Đạt tốc chậm nhất với 12 giây

Thường chạy với tốc độ từ 11,2 hoặc 11,3 giây.

Video liên quan