Đặt câu về bảo vệ môi trường

Đặt câu ghép nói về bảo vệ môi trường

Dat cau ghep theo yeu cau sau
hay noi ve bao ve moi truong
mong moi nguoi tra loi giup

Đặt câu ghép về bảo vệ môi trường
_______________________________

- Bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của học sinh mà nó còn là nhiệm vụ của tất cả mọi người
- Giữ cho môi trường sạch đẹp không những làm cho không khí trong lành mà còn làm cho xã hội văn minh.Nhớ chấm điểm cho Rin nhaa!