Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng là

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

A.  thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.

B.  điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.

C.  tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.

D.  tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.

Đáp án   C Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.

Đặng Thị Dịu
thầy mk có dạy
Đặng Thị Dịu
C
No name
Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó
cái này ở vật lý 12 nâng cao nha em
Trần Thị Hằng
kiến thức này không có ở sgk hay vật lý nâng cao nhỉ? Ở đâu vậy ạ?
Xem 3 trả lời