Cửa chớp tiếng Anh là gì

cửa chớp Dịch Sang Tiếng Anh Là

+  shutter

Cụm Từ Liên Quan :

cánh cửa chớp /canh cua chop/

* danh từ
- shutter

không có cửa chớp /khong co cua chop/

* tính từ
- shutterless

không đóng cửa chớp /khong dong cua chop/

* tính từ
- unshuttered

mở cửa chớp /mo cua chop/

* ngoại động từ
- unshutter

tháo cửa chớp /thao cua chop/

* ngoại động từ
- unshutter