Công thức thế năng trọng trường

Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường

Hotline                            0939 629 809

Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
 • Đăng nhập
 • Đăng kí
Công thức thế năng trọng trường
 • Trang chủ
 • Tuyển sinh
 • Tuyển sinh Lớp 10
 • Tuyển sinh Đại học
 • Kiến thức THPT
 • Trung Học PT lớp 10
 • Môn Hoá 10
 • Môn Toán 10
 • Môn Vật Lý 10
 • Trung Học PT lớp 11
 • Môn Hoá 11
 • Môn Toán 11
 • Môn Vật Lý 11
 • Trung Học PT lớp 12
 • Môn Hoá 12
 • Môn Toán 12
 • Môn Vật Lý 12
 • Kiến thức THCS
 • Trung học CS lớp 6
 • Môn Toán 6
 • Môn Vật lý 6
 • Trung học CS lớp 7
 • Môn Toán 7
 • Môn Vật lý 7
 • Trung học CS lớp 8
 • Môn Hoá 8
 • Môn Toán 8
 • Môn Vật Lý 8
 • Trung học CS lớp 9
 • Môn Hoá 9
 • Môn Toán 9
 • Môn Vật Lý 9
 • Ngoại ngữ tin học
 • Ngoại ngữ
 • Tin học
 • Hướng nghiệp
 • Góc chia sẻ - giải trí
 • Trắc nghiệm Online
 • Trang chủ
 • Tin tức mới
 • Kiến thức THPT
 • Trung Học PT lớp 10
 • Môn Vật Lý 10
 • Thế năng là gì? Công thức tính thế năng đàn hồi, thế năng trọng trường và Bài tập - Vật lý 10 bài 26

Thế năng là gì? Công thức tính thế năng đàn hồi, thế năng trọng trường và Bài tập - Vật lý 10 bài 26 20:34:1828/11/2019

Thế năng là một dạng năng lượng khác tồn tại khi vật đang ở một độ cao nào đó như: Vật được đưa lên độ cao z, vật được gắn vào đầu một lò xo đang bị nén, mũi tên được đặt vào cung đang giương.

Vậy cụ thể thế năng là gì? Công thức tính thế năng đàn hồi và thế năng trọng trường viết như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Thế năng trọng trường

1. Trọng trường

- Xung quanh Trái Đất tồn tại một trọng trường. Biểu hiện của trọng trường là sự xuất hiện trọng lực tác dụng lên vật khối lượng m đặt tại một vị trí bất kì trong khoảng không gian có trọng trường

- Công thức của trọng lực của một vật khối lượng m có dạng:

Công thức thế năng trọng trường

Trong đó:

Công thức thế năng trọng trường

là gia tốc rơi tự do hay còn gọi là gia tốc trọng trường.

m là khối lượng của vật.

- Trong một khoảng không gian không quá rộng nếu gia tốc trọng trường

Công thức thế năng trọng trường

tại mọi điểm có phương song song, cùng chiều, cùng độ lớn thì ta nói trong khoảng không gian đó trọng trường là đều.

2. Thế năng trọng trường

a) Định nghĩa

-Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

b) Công thức biểu thức tính thế năng trọng trường

- Công của trọng lực:

Công thức thế năng trọng trường

- Công A này được định nghĩa là thế năng của vật:

Công thức thế năng trọng trường

-Khi một vật khối lượng m đặt ở độ cao z so với mặt đất (trong trọng trường của Trái Đất) thì thế năng trọng trường của vật được định nghĩa bằng công thức:

Công thức thế năng trọng trường

-Chú ý rằng ở đây khi tính độ cao z ta chọn chiều dương của z hướng lên.

3. Liên hệ giữa biến thiên năng và công của trọng lực

Công thức thế năng trọng trường

Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vị trí M đến vị trí N thì công của trọng lực có giá trị bằng hiệu thế năng trọng trường tại M và tại N

Hệ quả: Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường:

- Khi vật giảm độ cao, thế năng của vật giảm thì trọng lực sinh công dương.

- Khi vật tăng độ cao, thế năng của vật tăng thì trọng lực sinh công âm.

II. Thế năng đàn hồi

1. Công của lực đàn hồi

- Như đã biết, khi một vật bị biến dạng thì nó có thể sinh công. Lúc đó, vật có một dạng năng lượng gọi là thế năng đàn hồi.

-Xét một lò xo độ cứng k, có chiều dài l0 một đầu gắn vào một vật có khối lượng m đầu kia gắn cố định.

- Lúc biến dạng, độ dài lò xo là l = l0 +Δl lực đàn hồi tác dụng vào vật theo định luật Húc là:

Công thức thế năng trọng trường

- Nếu chọn chiều dương là chiều tăng của chiều dài lò xo thì:

Công thức thế năng trọng trường

- Công của lực đàn hồi đưa vật trở về vị trí lò xo không bị biến dạng là:

Công thức thế năng trọng trường

2. Thế năng đàn hồi

Công thức thế năng trọng trường

-Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

- Công thức tính thế năng đàn hồi của một lò xo ở trạng thái có biến dạngΔl là:

Công thức thế năng trọng trường

III. Bài tập về thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi

*Bài 1 trang 141 SGK Vật Lý 10:Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng:

a) trọng trường

b) đàn hồi

° Lời giảibài 1 trang 141 SGK Vật Lý 10:

Định nghĩa thế năng trọng trường:

- Thế năng trọng trường (hay thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

Ý nghĩathế năng trọng trường:

- Khi một vật ở vị trí có độ cao z so với mặt đất thì vật có khả năng sinh công, nghĩa là vật mang năng lượng, năng lượng này dự trữ bên trong vật dưới dạng gọi là thế năng.

Định nghĩa thế năng đàn hồi:

- Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

Ý nghĩathếnăng đàn hồi:

- Đặc trưng cho khả năng sinh công khi bị biến dạng.

*Bài2 trang 141 SGK Vật Lý 10:Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì:

A. Độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau

B. Thời gian rơi bằng nhau

C. công của trọng lực bằng nhau

D. gia tốc rơi bằng nhau

Hãy chọn câu sai.

° Lời giảibài2 trang 141 SGK Vật Lý 10:

Chọn đáp án:B. Thời gian rơi bằng nhau

- Đáp án A, C đúng vì: Công A chỉ phụ thuộc hiệu độ cao không phụ thuộc dạng đường đi nên theo định lý biến thiên động năng ta có:

Công thức thế năng trọng trường

(lưu ý: h là hiệu độ cao giữa hai điểm)

- Vận tốc đầu v1 không đổi, h = z, nên theo các con đường khác nhau thì độ lớn v2vẫn bằng nhau và công của trọng lực bằng nhau.

*Bài3 trang 141 SGK Vật Lý 10:Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó , vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

A. 0,102 m  B. 1,0 m  C. 9,8 m   D. 32 m

° Lời giảibài3 trang 141 SGK Vật Lý 10:

Chọn đáp án:A. 0,102 m

- Áp dụng công thức tính thế năng trọng trường, ta có:

Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường

*Bài4 trang 141 SGK Vật Lý 10:Mộtvật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn Δl (Δl < 0) thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?

A.

Công thức thế năng trọng trường

B.

Công thức thế năng trọng trường

C.

Công thức thế năng trọng trường

D.

Công thức thế năng trọng trường

° Lời giảibài4 trang 141 SGK Vật Lý 10:

Chọn đáp án:A.

Công thức thế năng trọng trường

-Thế năng đàn hồi của vật là:

Công thức thế năng trọng trường

*Bài5 trang 141 SGK Vật Lý 10:Trong hình 26.5, hai vật cùng khối lượng nằm ở hai vị trí M và N sao cho MN nằm ngang. So sánh thế năng tại M và tại N.

° Lời giảibài5 trang 141 SGK Vật Lý 10:

-Vì MN nằm ngang nên nếu chọn cùng 1 mốc thế năng thì thế năng của vật tại M và tại N là như nhau.

*Bài6 trang 141 SGK Vật Lý 10:Lò xo có độ cứng k = 200 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc khối lượng của vật không?

° Lời giảibài6 trang 141 SGK Vật Lý 10:

- Đề cho: k=200N/m;Δl = 2cm = 0,02m;

-Áp dụng công thức tính thế năng đàn hồi:

Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường

- Thế năng này không phụ thuộc vào khối lượng của vật. Tweet

Tags:

 • Vật lý 10
 • Vật lý 10 chương 4
 • Các định luật bảo toàn
 • Vật lý 10 bài 25
 • Vật lý 10 bài 26
 • Vật lý 10 bài 27
 • Thế năng

Đánh giá & nhận xét

                                                                                                                                                Gửi

Công thức thế năng trọng trường

....                        Sao ko cho vd Trả lời - 28/06/2020 - 20:35

                                                                                                                                                Gửi                                                                                                                           Xem thêm bình luận                                                                      1 trong số 1                                                                           Tin liên quan

Công thức thế năng trọng trường

Công thức vật lý 10 học kỳ 1 tổng hợp đầy đủ - Vật lý lớp 10

Công thức thế năng trọng trường

Công thức Vật lý 10 HK2 tổng hợp đầy đủ chi tiết - Vật lý 10 lý thuyết

Công thức thế năng trọng trường

Cân bằng của vật có trục quay cố định, Quy tắc Momen lực, Công thức và Bài tập - Vật lý 10 bài 18

Công thức thế năng trọng trường

Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều, Công thức giữa Vận tốc Gia tốc Quãng đường và bài tập - Vật lý 10 bài 3

Công thức thế năng trọng trường

Cách tính Lực đàn hồi của Con lắc Lò xo, Công thức Định luật Húc (Hooke) và bài tập - Vật lý 10 bài 12

Công thức thế năng trọng trường

Công thức cộng vận tốc, tính tương đối của chuyển động và bài tập - Vật lý 10 bài 6

Công thức thế năng trọng trường

Chuyển động tròn đều, Công thức tính Tốc độ góc, Tốc độ dài và Gia tốc hướng tâm - Vật lý 10 bài 5

Công thức thế năng trọng trường

Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều và Cách giải - Vật lý 10 chuyên đề

Công thức thế năng trọng trường

Các định luật Niu-tơn (Newton), công thức và ý nghĩa của định luật Niu-tơn - Vật lý 10 bài 10

Công thức thế năng trọng trường

Cách xác định sai số tuyệt đối, sai số ngẫu nhiên của phép đo trực tiếp, gián tiếp - Vật lý 10 bài 7

Công thức thế năng trọng trường

Bài tập về Ba định luật Niu-tơn có lời giải - Vật lý 10 chuyên đề

Công thức thế năng trọng trường

Bài tập Chuyển động thẳng đều và Cách giải - Vật lý 10 chuyên đề

Công thức thế năng trọng trường

Chuyển động thẳng đều: Phương trình, Đồ thị tọa độ thời gian - Vật lý 10 bài 2

Công thức thế năng trọng trường

Thuyết động học phân tử chất khí, Cấu tạo chất, Khí lý tưởng là gì - Vật lý 10 bài 28    Xem thêm

Facebook        Tin mới
Công thức thế năng trọng trường

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng - Toán lớp 7 chuyên đề

Công thức thế năng trọng trường

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức - Toán 8 chuyên đề

Công thức thế năng trọng trường

Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có tham số m - Toán 9 chuyên đề

Công thức thế năng trọng trường

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác định) và bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề

Công thức thế năng trọng trường

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m - Toán 12 chuyên đề         Tin cùng chuyên mục

Công thức thế năng trọng trường

Công thức vật lý 10 học kỳ 1 tổng hợp đầy đủ - Vật lý lớp 10

Công thức thế năng trọng trường

Công thức Vật lý 10 HK2 tổng hợp đầy đủ chi tiết - Vật lý 10 lý thuyết

Công thức thế năng trọng trường

Cân bằng của vật có trục quay cố định, Quy tắc Momen lực, Công thức và Bài tập - Vật lý 10 bài 18

Công thức thế năng trọng trường

Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều, Công thức giữa Vận tốc Gia tốc Quãng đường và bài tập - Vật lý 10 bài 3

Công thức thế năng trọng trường

Cách tính Lực đàn hồi của Con lắc Lò xo, Công thức Định luật Húc (Hooke) và bài tập - Vật lý 10 bài 12         Tin xem nhiều nhất

Công thức thế năng trọng trường

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Công thức thế năng trọng trường

Toán 11 - Giới hạn của hàm số, cách tính và bài tập áp dụng

Công thức thế năng trọng trường

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong không gian oxyz và bài tập - Toán lớp 12

Công thức thế năng trọng trường

Các dạng toán Phương trình bậc 2 một ẩn, cách giải và tính nhẩm nghiệm nhanh - Toán lớp 9

Công thức thế năng trọng trường

Các dạng bài tập toán phương trình mặt cầu trong không gian Oxyz - toán lớp 12                                                                          Tuyển sinh

Công thức thế năng trọng trường

Các trường Đào tạo ngành Luật - Tòa án                    Luật với các ngành Luật kinh tế, luật thương mại,...

Công thức thế năng trọng trường

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối D (D01: Văn - Toán - Anh)

Công thức thế năng trọng trường

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối C (C00: Văn - Sử - Địa)                                             Xem thêm                Kiến thức THPT

Công thức thế năng trọng trường

Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác và bài tập vận dụng - Toán lớp 11                    Ở chương trình toán lớp 10, các em đã biết cách xác...

Công thức thế năng trọng trường

Các dạng bài tập về tính đơn điệu (đồng biến, nghịch...

Công thức thế năng trọng trường

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m...                                             Xem thêm                Kiến thức THCS

Công thức thế năng trọng trường

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng - Toán lớp 7 chuyên đề                    Bài toán tìm giá trị nguyên của x để biểu thức...

Công thức thế năng trọng trường

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN)...

Công thức thế năng trọng trường

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác...                                             Xem thêm                Trắc nghiệm online

Công thức thế năng trọng trường

Toán 6 - Luỹ thừa

Công thức thế năng trọng trường

Toán 7 - số hữu tỉ

Công thức thế năng trọng trường

Toán THPT QG 2017                                             Xem thêm                Tin học

Công thức thế năng trọng trường

Cách tạo ảnh GIF Online từ Video trên điện thoại, trên máy tính hoặc trong Photoshop                    GIF là hình ảnh động được lưu dưới dạng đơn...

Công thức thế năng trọng trường

Cách sử dụng trợ lý ảo Google Assistant trên Android

Công thức thế năng trọng trường

Cách sử dụng trợ lý ảo Siri hiệu quả trên Iphone                                             Xem thêm                Ngoại ngữ

Công thức thế năng trọng trường

Quy tắc thêm s, es và cách phát âm chuẩn đuôi s,es trong tiếng anh                    Trong giao tiếp tiếng anh, việc phát âm chuẩn đuôi es...

Công thức thế năng trọng trường

Phân biệt cách dùng động từ Say, Tell, Speak, Talk - The...

Công thức thế năng trọng trường

Phân biệt cách dùng Although, Despite, In spite of, Though, Even...                                             Xem thêm                Hướng nghiệp

Công thức thế năng trọng trường

Ngành Bất động sản là gì, ra trường làm gì, học trường nào, lấy bao nhiêu điểm?                    Ngành Bất động sản là một ngành thuộc nhóm ngành...

Công thức thế năng trọng trường

Tìm hiểu Ngành An toàn thông tin là gì, học trường nào, ra...

Công thức thế năng trọng trường

Ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) là gì? học những gì, ra...                                             Xem thêm                Góc chia sẻ - giải trí

Công thức thế năng trọng trường

Sinh viên năm nhất cần chuẩn bị những gì khi lên Thành phố học?                    Khác với các bạn ở Thành phố, các bạn sinh viên ở...

Công thức thế năng trọng trường

Cách học tiếng anh hiệu quả nhất và cách làm bài thi trắc...

Công thức thế năng trọng trường

12 Best Places to visit in Hanoi, Vietnam, you cann't miss                                             Xem thêm                                                                Video

Công thức thế năng trọng trường

Cách sử dụng Pivot Table thống kê dữ liệu nâng cao trong Excel                     Xem thêm

Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
Công thức thế năng trọng trường
 • Giới thiệu
 • Kiến thức lớp 12
 • Hướng nghiệp
 • Kiến thức Lớp 11
 • Tuyển sinh Lớp 10
 • Kiến thức Lớp 10
 • Tuyển sinh CĐ - ĐH
 • Kiến thức Lớp 9
 • Trắc nghiệm Online
 • Kiến thức Lớp 8
 • Góc chia sẻ HSSV
 • Kiến thức Lớp 7
 • Video Tin học
 • Kiến thức Lớp 6
 • Điều khoản Bảo mật
 • Ngoại ngữ
 • Liên hệ
 • Tin học
Công thức thế năng trọng trường

184 Đường số 10, Phường 9, Q.Gò Vấp, TPHCM.

Email: hayhochoi.3h@gmail.com                                                                            Đăng ký                                                                                                                                              Kết nối với chúng tôi                                                                                                

Đăng ký Hay học hỏi - Kênh thông tin tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và chia sẻ kiến thức học tập. Liên hệ: hayhochoi.3h@gmail.com

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Công thức thế năng trọng trường