công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 μc ngược chiều

Công của lực điện trường  dịch chuyển một điện tích - 2μC  ngược chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000 V/m?

Công của lực điện trường  dịch chuyển một điện tích - 2μC  ngược chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là

A.  2000 J.

B.   2000 J.

C.  2 mJ.

D.   2 mJ.

Đáp án   C A = qEd = \(-2.10^{-6}.1000.(-1) = 2.10^{-3} J.\)

Nguyệt Trân Huyết
Vì d=s × cos a (mà cos a =-1)
Đồng Quang Quyền
cos 180 độ thì âm thôi bạn
Lê Thanh Sơn
ừ đúng r
No Name
mong là câu hỏi của e đcrep
chưa lần nào hỏi câu j trong room lý đc rep cả
No Name
đi ngược thì quãng đường âm ak ????
Huỳnh Chí Huấn
tại sao lấy quảng đường âm . 31/5/2017

Xem thêm  bình luận (2/8)          Viết bình luận