Con sông Tiếng Anh là gì

dòng sông Dịch Sang Tiếng Anh Là

* danh từ
- outlet, river

Cụm Từ Liên Quan :

có nhiều dòng sông nhỏ /co nhieu dong song nho/

* tính từ
- streamy

dòng sông nhỏ /dong song nho/

* danh từ
- stream
* tính từ
- streamy