có thể áp dụng định luật cu-lông để tính lực tương tác trong trường hợp

Có thể áp dụng định luật Cu  lông để tính lực tương tác trong trường hợp

A. tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm đặt gần nhau.

B. tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.

C. tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.

D. tương tác điện giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn.

Đáp án: C

Lực cu-lông áp dụng cho các điện tích điểm.