Cơ năng của vật được bảo toàn trọng trường hợp

cơ năng của một vật được bảo toàn khi: A   vật đứng yên B   vật chuyển động thẳng đều C   vật chuyển động không có ma sát D   vật chuyển động tròn đều

CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!

Đáp án:

$C.$ Vật chuyển động không có ma sát

Giải thích các bước giải:

Định luật bảo toàn cơ năng: Khi một vật chuyển động chủ chịu tác dụng của trọng lực hay lực đàn hồi thì cơ năng của vậy là một đại lượng bảo toàn.

$W = W_đ + W_t = const$

$A$. Vật đứng yên $\to$ Loại vì vật phải chuyển động.

$B.$ Vật chuyển động thẳng đều $\to$ Chỉ có vận tốc `\vec{v}` không thay đổi nhưng không đảm bảo yếu tố độ cao $z$ hay độ biến thiên chiều dài của lò xo `\Deltal` có thay đổi hay không nên thế năng có thể thay đổi dẫn đến cơ năng cũng có thể thay đổi.

$C.$ Vật chuyển động không có ma sát $\to$ Thỏa mãn vì khi không có lực ma sát (hay lực cản) thì cơ năng của vật sẽ bảo toàn.

$D.$ Vật chuyển động tròn đều $\to$ Chỉ có vận tốc `\vec{v}` không thay đổi độ lớn nhưng không đảm bảo yếu tố độ cao $z$ hay độ biến thiên chiều dài của lò xo `\Deltal` có thay đổi hay không nên thế năng có thể thay đổi dẫn đến cơ năng cũng có thể thay đổi.