Có hiệu lực từ ngày tiếng Anh là gì

Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực bằng tiếng Anh

Bí kíp luyện thi TOEIC: Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực bằng tiếng Anh

Có hiệu lực từ ngày ...

Trong tiếng Anh, có các cách diễn đạt sau:

 • Effective from
 • Take effect from
 • Validity date
 • Valid from

Hết hạn/hiệu lực ngày ...

Trong tiếng Anh, có các cách diễn đạt sau:

 • Expiry date
 • Valid through
 • Valid until

Quảng cáo

Ví dụ:

- Effective today, Monday January 21,2015, James Thurman is responsible for all phases of corporate finance.

- The coupon is valid only if the orders are placed on or before June 19.

- The period of validity of the agreement has expired.

- You should check the expiry date of your credit cards.

Các bài bí kíp luyện thi TOEIC khác:

 • Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)
 • Từ đồng âm thường gặp
 • Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm
 • Phân biệt Get & Have
 • Phân biệt Job, Work & Career
 • Phân biệt At the end & In the end
 • Phân biệt See, Look & Watch
 • Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực ...
 • Phân biệt Delay & Postpone
 • Phân biệt Persuade & Convince
 • Phân biệt Special/Especial & Specially/Especially
 • Phân biệt Each và Every
 • Cụm động từ

PDF