1 phút đọc

Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà mỗi số có đúng một chữ số 5

Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà mỗi số có đúng một chữ số 5 ? có bao nhiêusố có 5
Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà mỗi số có đúng một chữ số 5

Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà mỗi số có đúng một chữ số 5 ?

có bao nhiêusố có 5 chữ số mà mỗi số có đúng một chữ số 5

Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số có mặt một chữ số 5

a) Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số

b) Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà chia hết cho 5

c) Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số mà trong đó có đúng 1 chữ số 5

có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà trong mỗi số có đúng một chữ số 1 , một chứ số 2 và1 chữ số 3

Có bao nhiêu số gồm ba chữ số khác nhau mà trong mỗi số đều không có chữ số 5 giúp mình nhé ai có đáp án đúng vànhanh minh se tick

a)Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà mỗi số ko có chữ số 6

b)Có bao nhiêu số có 5 chữ số chia hết cho2 và 5

Có bao nhiêu số có 3 chữ mà mỗi số có chữ số 5?

lập được bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong các chữ số của số đó có đúng một chữ số 5 không làm theo cách liệt kê

1.Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà ở mỗi số

a, không có chữ số 5

b, không có chữ số 7

2.Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà ở mỗi số

a,1chữsố 5

b,2 chữ số 5

các bn giải đầy đủ cả bài ra nhé

Video liên quan