chức năng của mto là gì?

1. Tìm hiểu khái niệm của MTO

MTO là gì?

MTO là tên viết tắt của Make to Order hoặc Made to Order (còn được gọi là BTO - Sản xuất theo đơn đặt hàng). Trong phương pháp sản xuất MTO, các sản phẩm không được sản xuất hoặc chế tạo cho đến khi nhận được đơn đặt hàng xác nhận cho sản phẩm. Phương pháp sản xuất này thường được sử dụng cho các sản phẩm tùy biến cao, các sản phẩm được sản xuất với số lượng nhỏ và các sản phẩm chứa hàng tồn kho rất đắt tiền. Ví dụ cho các sản phẩm được tùy chỉnh hoặc cấu hình cao là ô tô, máy móc đặc biệt, nhà máy công nghiệp và máy bay.

Sản xuất sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng có nghĩa là bắt đầu vận hành chuỗi cung ứng kiểu kéo vì việc sản xuất được thực hiện khi nhu cầu được xác nhận, tức là bị kéo bởi nhu cầu. Mô hình kinh doanh ngược lại là sản xuất các sản phẩm cho cổ phiếu MTS (Make to Stock), là sản xuất kiểu đẩy. Ngoài ra còn có BTO (Build to Order) và ATO (Assemble To Order) trong đó việc lắp ráp bắt đầu theo nhu cầu.

Có nhiều mẫu khác nhau để Make To Order. Ví dụ, trong một số trường hợp, quá trình lắp ráp các bộ phận đã chuẩn bị bắt đầu khi nhu cầu thực tế xảy ra. Hoặc, trong các trường hợp khác, quy trình sản xuất bắt đầu bằng việc thu được vật liệu và các bộ phận, hoặc trở lại từ thiết kế phát triển (kỹ thuật).

MTO là sản xuất theo đơn đặt hàng

Lắp ráp sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng là "ATO (Lắp ráp theo đơn đặt hàng)" và bắt đầu với thiết kế phát triển là "ETO (Thiết kế đặt hàng)". Xây dựng bởi các nhà thầu chung và xây dựng nhà máy của các công ty kỹ thuật được phân loại là ETO.

Sản xuất kiểu kéo, chẳng hạn như MTO, BTO, ATO và ETO, là một mô hình kinh doanh của ngành lắp ráp trong đó số lượng sản xuất cho mỗi đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm là một hoặc chỉ một vài. Ví dụ, xây dựng, xây dựng nhà máy, máy bay, tàu, cầu, vân vân. Từ quan điểm của quản lý chuỗi cung ứng, người ta đã chứng minh rằng những người có thể đáp ứng ngày đáo hạn đã hứa với khách hàng và có thể rút ngắn thời gian giao dịch sẽ có lợi thế cạnh tranh. Với kế hoạch sản xuấtquy trình công nghệ đã được chuẩn bị từ trước thì ngay cả khi số lượng sản xuất tăng, nếu các sản phẩm loại đẩy được sản xuất bởi MTS có thể được sản xuất bằng sản xuất loại kéo như mô hình MTO và ATO bằng phần mềm SCM hoặc công nghệ thông tin, thì sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh hơn.

Việc làm sản xuất - vận hành sản xuất tại Hà Nội

2. Tìm hiểu khái niệm của ETO

ETO là gì?

ETO là tên viết tắt của Engineer to Order (Thiết kế theo đơn đặt hàng). ETO là một phương pháp sản xuất đặc trưng vì hoạt động kỹ thuật cần phải được thêm vào thời gian dẫn sản phẩm. Khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng, các yêu cầu kỹ thuật và thông số kỹ thuật của đơn đặt hàng không được biết chi tiết. Có một số lượng đáng kể của phân tích thiết kế và kỹ thuật cần thiết. Để tăng tốc thời gian giao hàng, việc áp dụng kỹ thuật đồng thời, nhóm sản phẩm tích hợp và phương pháp phát triển sản phẩm tinh gọn được sử dụng. Phương pháp đường dẫn quan trọng cũng rất cần thiết. Đối với các trường hợp thiết kế theo đơn hàng thì thời gian để hoàn thiện một sản phẩm đó làtakt time, nếu thời gian cần thiết để sản xuất một sản phẩm giảm xuống thì doanh nghiệp sẽ nhanh chóng xong đơn hàng đó. Đương nhiên vẫn đảm bảo chất lượng.

Thiết kế đặt hàng môi trường phải sử dụng một cách tiếp cận linh hoạt và thích ứng, theo nhu cầu cho quá trình sản xuất. Nó thường là giải pháp phù hợp khi chi tiết về đơn đặt hàng của khách hàng không được cung cấp và phát triển kỹ thuật phải được thêm vào thời gian dẫn sản phẩm. Ngày nay các doanh nghiệp thường sử dụnghệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) để có thể điều chỉnh hợp lí khi thay đổi.

Việc làm giám sát sản xuất

ETO là một kỹ thuật được thúc đẩy để tăng doanh số và cải thiện tỷ suất lợi nhuận cho những công ty có khách hàng cần các giải pháp được điều chỉnh để phù hợp với môi trường độc đáo của riêng họ. Nó bắt đầu bằng việc bán các khái niệm sản phẩm mà không có thiết kế cố định và dự kiến ​​sẽ tạo ra một sản phẩm cuối mới, độc đáo. Đây có thể là bất kỳ sản phẩm nào, từ các ứng dụng phần mềm doanh nghiệp cho đến máy bay đặc biệt đến một chiếc quần jean. Công ty ETO làm việc với khách hàng của mình để phát triển các sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu và thông số kỹ thuật của khách hàng.

ETO là thiết kế theo đơn đặt hàng

3. Phân biệt MTO và ETO

Sự khác biệt giữa phương pháp sản xuất MTO và ETO là các sản phẩm gốc kỹ thuật để đặt hàng bao gồm toàn bộ quy trình thiết kế. Trong các công ty, MTO thường có một thiết kế và thông số kỹ thuật cố định để bắt đầu. Thiết kế hiện có được tuân theo, ngay cả khi khách hàng yêu cầu một số tùy chỉnh về kích thước hoặc vật liệu. Trong kỹ thuật để đáp ứng các đơn đặt hàng của khách hàng, thiết kế xuất phát từ sự hợp tác với khách hàng, bắt đầu với một nhu cầu và một khái niệm. Các kỹ sư không biết các thông số kỹ thuật cuối cùng, tài liệu hoặc trong phát triển phần mềm, thậm chí cả mạng hoặc nền tảng ứng dụng cho đến khi các khái niệm chính khác được giải quyết. Đây là một quá trình sáng tạo hơn nhiều và đòi hỏi mối quan hệ chặt chẽ hơn nhiều với khách hàng, cuối cùng dẫn đến một sản phẩm độc đáo.

Phân biệt MTO và ETO

Kỹ sư Để đặt hàng ERP và thực hiện để đặt hàng ERP là cả hai hệ thống ERP, vì vậy chúng có cùng mục tiêu. Cả hai đều được thiết kế để theo dõi tài chính của bạn, cho phép bạn thanh toán hóa đơn và xuất hóa đơn cho khách hàng. Sự khác biệt chính nằm ở chỗ nhu cầu của các nhà sản xuất Engine To Order khác với các nhà sản xuất đặt hàng. Hệ thống ERP được xây dựng để phù hợp với nhu cầu của quy trình này hay quy trình khác, nhưng không phải cả hai.

Hầu hết những hoạt động được thực hiện để đặt hàng, thực hiện để dự báo chủ yếu là của các công ty sản xuất xây dựng các sản phẩm tiêu chuẩn được thiết kế sẵn như tủ lạnh, ô tô và các sản phẩm tiêu dùng khác. Mảng kinh doanh này là doanh nghiệp đầu tiên triển khai các hệ thống kinh doanh tích hợp để cải thiện năng suất. Trọng tâm là sàn nhà máy, tổ chức và hợp lý hóa quy trình sản xuất và đảm bảo có hàng tồn kho. Thiết kế sản phẩm không có tác động đến thời gian để xây dựng các sản phẩm hiện có.

Việc làm quản lý sản xuất

Cùng là phương pháp sản xuất nhưng MTO và ETO không giống nhau

Các hệ thống kinh doanh ERP có sẵn cho các công ty này hoàn toàn tập trung vào năng suất của cửa hàng. Họ thuộc hai loại; để dự báo (thực hiện / thực hiện để dự báo) và để đặt hàng (thực hiện / thực hiện để đặt hàng). Thực hiện để dự báo và thực hiện để đặt hàng các hệ thống ERP được thiết kế như người quản lý quy trình chứ không phải người quản lý dự án. Họ thường không theo dõi chi phí cam kết và chi phí thực tế (cần thiết cho các công ty để đặt hàng kỹ sư) cho một bản dựng cụ thể. Họ thường theo dõi chi phí hàng loạt so với chi phí tiêu chuẩn. Cả hai đều đặt hàng ERP và dự báo hệ thống ERP bỏ qua vai trò và nhu cầu quan trọng của kỹ thuật và mua hàng.

- Thực hiện để dự báo và thực hiện để đặt hàng hệ thống ERP

Làm cho các hệ thống dự báo được sử dụng bởi các công ty xây dựng các mặt hàng được đưa vào kho. Các hệ thống phần mềm này có nguồn gốc từ các hệ thống hoạch định tài nguyên vật liệu (MRP) có nguồn gốc từ 1970 cho các công ty sản xuất với số lượng lớn. MRP được thiết kế nghiêm ngặt để giải quyết các vấn đề sản xuất, đặc biệt là lập kế hoạch và định tuyến nhà máy. Chúng được cấu trúc để thu thập thông tin về các lô sản xuất. Họ không dựa trên dự án. Đó là, chúng không được thiết kế để theo dõi chi phí cho một đơn đặt hàng của khách hàng cụ thể. Nguyên liệu được mua để kiểm kê và phát hành cho nhà máy để sản xuất. Lập kế hoạch cửa hàng, định tuyến các bộ phận, tải máy là rất quan trọng để tăng tốc độ sản xuất. Các công ty này sử dụng các nhà hoạch định và lập lịch để chạy các hệ thống này. Các hệ thống đặt hàng được thiết kế cho các công ty không xây dựng để tồn kho mà bắt đầu sản xuất một khi họ có đơn đặt hàng. Cũng như xây dựng cho các công ty chứng khoán, thiết kế sản phẩm không phải là một hạn chế bởi vì thiết kế tồn tại tại thời điểm đặt hàng. Một điển hình để đặt hàng người dùng là một cửa hàng máy. Khách hàng của họ cung cấp thiết kế và Hóa đơn vật liệu (BOM), sau đó được nhập thủ công vào chương trình. Có rất ít nhu cầu để đối phó với các bổ sung hoặc thay đổi liên tục cho BOM. Chúng tạo ra các hệ thống đặt hàng làm chi phí công việc nhưng không phải chi phí dự án (tăng nhiều chi phí công việc vào tổng chi phí dự án).

Có thể dùng MTO hoặc ETO để phát huy hiệu quả sản xuất

- Kỹ sư đặt hàng hệ thống ERP

Kỹ sư đặt hàng hệ thống ERP được thiết kế để giải quyết một số vấn đề cốt lõi; điều quan trọng nhất là tăng tốc độ định nghĩa và thu nhận tài liệu. Thời gian cần thiết để sản xuất một sản phẩm trong công ty Engineering To Order hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian cần thiết để xác định các mục trên BOM và có được các tài liệu này. Điều này phức tạp bởi thực tế là các nhà thiết kế được yêu cầu phát hành BOM theo từng giai đoạn chứ không phải tất cả cùng một lúc. Họ cũng phải đối phó với các yêu cầu thay đổi từ khách hàng và sản xuất trong suốt dự án. Các công ty để đặt hàng các công ty cần một hệ thống được thiết kế cho loại kỹ thuật đồng thời này sẽ giúp giảm đáng kể thời gian để tạo, kiểm soát và tiết lộ thông tin để mua hàng. Kế hoạch sản xuất tổng thể (MPS) luôn được đưa ra để đảm bảo rằng quá trình được thiện hiện nhanh chóng, trơn tru.

Thiết kế để đặt hàng hệ thống ERP cũng phải giải quyết các nhu cầu thông tin duy nhất của quản lý. Ví dụ: các công ty Engineering To Order xây dựng các sản phẩm đặc biệt hoặc tùy chỉnh với các ước tính duy nhất cho mỗi đơn hàng. Họ cần một hệ thống dựa trên dự án, không phải hệ thống dựa trên quy trình, cho phép họ ước tính, giá cả và theo dõi chi phí cho từng dự án và từng công việc trong một dự án. Không giống như thực hiện để đặt hàng và thực hiện để dự báo các doanh nghiệp, họ cần theo dõi chi phí so với ước tính trong quá trình thiết kế và sản xuất. Họ không thể chờ đợi chi phí công việc thực tế được cung cấp sau khi giao hàng. Do đó, các hệ thống Kỹ sư để đặt hàng cần cung cấp chi phí cam kết cũng như chi phí thực tế cho ban quản lý.

Tìm việc làm

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến hai phương pháp sản xuất MTO và ETO. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này. Chúc các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường gắn bó với sự nghiệp quản trị sản xuất nhé.