Chọn câu sai từ trường tồn tại ở gần

Chọn câu sai ? Từ trường tồn tại ở gần

Chọn câu sai ? Từ trường tồn tại ở gần

A.  một nam châm

B.  một thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát

C.  dây dẫn có dòng điện

D.  chùm tia điện tử

Đáp án   B Từ trường tồn tại ở quanh nam châm và quanh dòng điện \(\Rightarrow\) chọn B.

Võ Thị Mỹ Xuyên
ccamr ơn nha đọc ko kĩ đế . 7/1/2017
ForceForOnlyTarget
chọn câu sai . 7/1/2017
Nguyễn Nhật
đề là chọn câu sai nhé bạn . 7/1/2017
Võ Thị Mỹ Xuyên
có nam châm nữa mà, sao ko p đáp án A b mod? . 7/1/2017