Chọn câu sai Người ta nhận ra từ trường

Chọn câu sai: Người ta nhận ra từ  trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dđ vì:

Chọn câu sai: Người ta nhận ra từ  trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dđ vì:

A.  Có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.

B.  Có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó.

C.  Có lực tác dụng lên một vật dẫn đứng yên đặt bên cạnh nó.

D.  Có lực tác dụng lên 1hạt mang điện chđộng dọc theo nó.

Đáp án   C