Chóc ngóc là gì

Thông tin thuật ngữ chóc ngóc/ tiếng Lào

Từ điển Việt Lào

chóc ngóc/
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ chóc ngóc/

Chủ đề Chủ đề Tiếng Lào chuyên ngành

Lào Việt Việt Lào

Định nghĩa - Khái niệm

chóc ngóc/ tiếng Lào?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ chóc ngóc/ trong tiếng Lào. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ chóc ngóc/ tiếng Lào nghĩa là gì.


Tóm lại nội dung ý nghĩa của chóc ngóc/ trong tiếng Lào

Không tìm thấy từ chóc ngóc/ tiếng Lào. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Đây là cách dùng chóc ngóc/ tiếng Lào. Đây là một thuật ngữ Tiếng Lào chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Lào

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ chóc ngóc/ trong tiếng Lào là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thuật ngữ liên quan tới chóc ngóc/

 • hoãn binh chi kế tiếng Lào là gì?
 • đũa mọn tiếng Lào là gì?
 • sinh lí tiếng Lào là gì?
 • cô trung tiếng Lào là gì?
 • ngoi tiếng Lào là gì?
 • thời gian biểu tiếng Lào là gì?
 • hầu bàn tiếng Lào là gì?
 • cặp lồng tiếng Lào là gì?
 • học điền tiếng Lào là gì?
 • quanh năm tiếng Lào là gì?
 • tay xách nách mang tiếng Lào là gì?
 • chận họng tiếng Lào là gì?
 • nghi ngút tiếng Lào là gì?
 • đem tiếng Lào là gì?
 • thần phả tiếng Lào là gì?