2 phút đọc

Cho số có 3 chữ số 745 số đó thay đổi thế nào nếu bớt đi 3 ở chữ số hàng trăm

Cho số có ba chữ số 745. Số đó thay đổi thế nào nếu bớt đi 3 ở chữ số hàng trăm ? cho một số có ba chữ số 745.nếu bớt đi 3 chữ
Cho số có 3 chữ số 745 số đó thay đổi thế nào nếu bớt đi 3 ở chữ số hàng trăm

Cho số có ba chữ số 745. Số đó thay đổi thế nào nếu bớt đi 3 ở chữ số hàng trăm ?

cho một số có ba chữ số 745.nếu bớt đi 3 chữ số hàng trăm thì ta được số mới là?

làm nhanh nha mình cần gấp lắm

Bài 1Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi (hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi hay tăng thêm bao nhiêuđơn vị?

b) Số đó thay đổi thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 8 cho nhau?

Bài 2:

a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị hơn kém nhau 7 thì hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

b) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục hơn kém nhau 3 thì số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

giúp mình bài này nhé ;Bài 1Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng trăm bớt đi (hay tăng thêm) 2 thì số đó giảm đi hay tăng thêm bao nhiêuđơn vị?

b) Số đó thay đổi thế nào nếu đổi chỗ chữ số 0 và chữ số 8 cho nhau?

Bài 2:

a) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng chục mà chữ số hàng đơn vị hơn kém nhau 7 thì hai số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

b) Hai số có hai chữ số có cùng chữ số hàng đơn vị mà chữ số hàng chục hơn kém nhau 3 thì số đó hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

cho 1 số tự nhien có 3 chữ số số đó sẽ thay đổi thế nào nếu ta bớt đi chữ số đầu

chữ số cuối

a, tổng của hai số sẽ thanh đổi thế nào nếu một số hạng của nó tăng thêm 300 đơn vị và giữ nguyên số hạng kia

b, tổng của hai số sẽ thay đổi thế nào nếu ta bỏ đi chữ số 3 ở hàng trăm của một số hạng có ba chữ số và giữ nguyên số hạng kia.

Tìm số có 3 chữ số biết rằng nếu đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục cho nhau thì giá trị của số đó không thay đổi và nếu giảm chữ số hàng chục đi 5 lần thì được chữ số hàng chục

cho một số có 3 chữ số mà hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của nó là 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần. hỏi số đó thay đổi thế nào nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại

Cho 1 số có 2 chữ số. Số đó sẽ thay đổi như thế nào nếu chữ số hàng chục giảm đi hai đơn vị?

tìm số chẵn có ba chữ số,biết tổng ba số là 7 nếu đổi chữ số hàng trăm và hàng đơn vị thì số đó ko thay đổi

Video liên quan