Cho số 63 số đó thay đổi thế nào nếu xóa bỏ chữ số 6

Cho số 63. Số đó thay đổi thế nào nếu ; a , Xóa bỏ số 3 ? b, Xóa bỏ số 6 MN giải bài dễ hiểu nha

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

nếu xóa bỏ a tức là 3 thì sễ còn 6

nếu xóa bỏ b tức là 6 thì ko còn số nào cả

hãy vote cho mình và cảm ơn nhé chúc bạn học tốt

A: 6

B: 3