1 phút đọc

Cho nghĩa là gì

Ý nghĩa của từ chợ là gì: chợ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ chợ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chợ mình Chợ là nơi mà diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi
Cho nghĩa là gì

Ý nghĩa của từ chợ là gì:  chợ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ chợ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chợ mình Chợ là nơi mà diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ bằng tiền tệ hoặc hiện vật (hàng đổi hàng).dt Nơi công cộng để nhiều người đến mua bán vào những buổi hoặc những ngày nhất định: họp chợ phiên chợ chợ đông đồng vắng (tng.) chợ chùa chợ trâu lều chợ đi chợ thì hay ăn quà, Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm (cd.).nơi công cộng để mọi người đến mua bán hàng hoá, có thể được quy định vào những buổi hoặc những ngày nhất định phi&e [..]dt Nơi công cộng để nhiều người đến mua bán vào những buổi hoặc những ngày nhất định: họp chợ phiên chợ chợ đông đồng vắng (tng.) chợ chùa chợ trâu [..]Nơi công cộng để nhiều người đến mua bán vào những buổi hoặc những ngày nhất định. | : ''Họp '''chợ'''.'' | : ''Phiên '''chợ'''.'' | : '''''Chợ''' đông đồ [..]

Video liên quan