Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

Xin chào các bạn học, Chúng Tôi hôm nay sẽ giúp các bạn hệ thống bài tập vật lý 11 theo chuyên đề cường độ điện trường tại một điểm. Qua đó, giúp các bạn có thể hệ thống lại những bài tập có trong chuyên đề này, liệt kê các dạng bài tập và cách giải nhanh.

Bài viết chia làm 2 phần, phần 1 sẽ hệ thống lại những dạng bài tập theo các ví dụ điển hình và phần 2 là phần bài tập cho các bạn thực hành, luyện tập và ghi nhớ.

Nào bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu nhé!

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

I. Hệ thống bài tập vật lý 11 theo chuyên đề - Phần phương pháp và ví dụ điển hình

EM có phương nằm trên đường thẳng nối điện tích là Q với điểm M

EM có chiều đi ra nếu Q điện tích dương, có chiều đi vào nếu Q âm

Độ lớn:

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

Ví dụ 1: Xác định vector cường độ điện trường tại điểm M trong không khí cách điện tích điểm q = 2.10-8C một khoảng là 3 cm

Hướng dẫn:

q > 0 nên vector E có gốc đặt tại M, chiều đi ra xa điện tích q

Độ lớn:

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

Ví dụ 2: Một điện tích q trong nước (có ε = 81) gây ra điện trường tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 26 cm và một điện trường E = 1,5.104 V/m. Hỏi tại điểm N cách điện tích q một khoảng là r = 17 cm có cường độ điện trường bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Do:

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

EM  3,5.104 V/m.

Ví dụ 3: Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức điện và do điện tích q > 0 gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường (I) tại A là 36 V/m, tại B là 9 V/m.

Xác định cường độ điện trường (I) tại trung điểm M của AB.

Nếu đặt tại M một điện tích q0 = -10.10-2C thì lực điện tác dụng lên nó có độ lớn sẽ là bao nhiêu? Xác định chiều, phương của lực này.

Hướng dẫn:

Ta có:

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

EM = 16 V/m

Vậy lực điện do điện trường tác dụng lên điện tích q0 đặt tại M là:

F = |q0|E = 0,16 N, ngược hướng với vector E.

Ví dụ 4: Một electron điện tích q = -1,6.10-19C và khối lượng của nó là 9,1.10-31 kg. Xác định độ lớn gia tốc a mà electron thu được khi đặt trong điện trường đều là E = 100 V/m.

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

II. Hệ thống bài tập vật lý 11 theo chuyên đề - Phần bài tập có lời giải

Câu 1: Một điện tích điểm dương Q ở trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 30 cm, có một điện trường có cường độ E = 30000 V/m. Độ lớn điện tích Q là bao nhiêu?

Lời giải:

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

Câu 2: Một điện tích q trong dầu gây ra tại điểm M và cách điện tích một khoảng r = 10 cm và một điện trường E = 25.104 V/m. Hỏi tại N cường độ điện trường 9.104 V/m thì cách điện tích khoảng bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

rN  16,7 cm

Câu 3: Điện tích điểm q = -3.10-6 được đặt tại điểm mà tại đó điện trường có phương là thẳng đứng, chiều từ trên hướng xuống và cường độ điện trường . Xác định chiều, phương và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q ?

Lời giải:

Ta có:

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

Do q < 0 nên lực

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

Do đó F = 0,036 N, có phương thẳng đứng, chiều hướng từ dưới hướng lên.

Câu 4: Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức điện và do điện tích q < 0 gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là 49 V/m, tại B sẽ là 16 V/m.

Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của đoạn AB.

Nếu đặt tại M một điện tích là q0 = 2.10-2C thì lực điện tác dụng lên nó có độ lớn là bao nhiêu? Hãy xác định phương chiều của lực này.

Lời giải

Ta có: 2rM = rA + rB (1)

Do

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

EM  26 V/m.

Do q < 0  E hướng vào điện tích q.

F = q0EM = 2.10-2.26 = 0,52 N; q0 > 0  F cùng chiều với E: Lực hút.

Cho điện tích điểm Q dương xét điểm M cách q một đoạn r thì cường độ điện trường tại M có hướng

Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua bài viết bài tập vật lý 11 theo chuyên đề cường độ dòng điện tại một điểm.

Các bạn cũng nên tham khảo thêm những bài tập và bài viết khác của Chúng Tôi. Hoặc tham khảo một số trang web khoa học, sách bài tập nâng cao, sách tham khảo bài tập để có thể luyện tập một cách nhuần nhuyễn hơn.

Bên cạnh đó các bạn cũng cần củng cố và học chắc chắn những phép biến đổi, tính toán có thể bổ trợ thêm việc làm các bài tập vật lý và nếu thấy mình còn chưa chắc hay cảm thấy mình yếu phần này, hãy cố gắng làm những bài tập khó hơn sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng của mình.

Nếu có bất kì góp ý hay đề xuất nào đừng ngần ngại gửi đến cho bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào các chuyên đề bài tập tiếp theo của Chúng Tôi nhé!