Cho 3 ví dụ về công cơ học

Lấy ví dụ về trường hợp có công cơ học và không có công cơ học, chỉ rõ sự khác biệt giữa các trường hợp đó? Cơ năng gồm mấy dạng? Lấy ví dụ minh họa mỗi dạng?

1.lấy ví dụ về trường hợp có công cơ học và không có công cơ học . chỉ rõ sự khác biệt giữa các trường hợp đó
2.cơ năng gồm mấy dạng? lấy ví dụ minh họa mỗi dạng
3. tại sao các bể chứa xăng lại thường quét một lớp nhũ màu trắng bạc
4.tại sao cho đường vài tring một cốc nước thì đường tan và có vị ngọt?Câu 4:
vì:
- Cả đường và nước đều được cấu tạo từ các phân tử, giữa các phân tử có khoảng cách.
- Các phân tử nước chuyển động động không ngừng, va chạm vào các phân tử đường, làm các phân tử này bị tách ra khỏi các hạt đường, làm các phân tử đường đan xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước. (mỗi hạt đường nhỏ mà bạn nhìn thấy chứa rất nhiều phân tử đường).
Vậy nên đường sẽ bị hòa tan vào nước khiến nước có vị ngọt

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cho 3 ví dụ về công cơ học