Chế độ đọc sách iPhone

Đọc sách trong ứng dụng Sách trên iPhone

Trong ứng dụng Sách

, sử dụng các tab Đang đọc và Thư viện ở cuối màn hình để xem các sách mà bạn đang đọc, các sách mà bạn muốn đọc, bộ sưu tập sách của bạn, v.v.

 • Đang đọc: Chạm để truy cập các sách và sách nói mà bạn hiện đang đọc. Cuộn xuống để xem sách và sách nói mà bạn đã thêm vào bộ sưu tập Muốn đọc và các sách mà bạn đã lấy mẫu. Bạn cũng có thể đặt các mục tiêu đọc hàng ngày và theo dõi các sách mà bạn đã đọc xong trong cả năm.
 • Thư viện: Chạm để xem tất cả các sách, sách nói, bộ sách và PDF mà bạn nhận được từ BookStore hoặc đã thêm thủ công vào thư viện. Bạn có thể chạm vào Bộ sưu tập để xem các sách của bạn được sắp xếp theo bộ sưu tập, ví dụ như Muốn đọc, Mẫu của tôi, Sách nói và Đã đọc xong.

Đọc một cuốn sách

Chạm vào tab Đang đọc hoặc Thư viện, sau đó chạm vào bìa để mở sách. Sử dụng các cử chỉ và điều khiển để điều hướng như sau:

 • Lật trang: Chạm vào cạnh phải của trang hoặc vuốt từ phải sang trái.
 • Quay lại trang trước đó: Chạm vào cạnh trái của trang hoặc vuốt từ trái sang phải.
 • Đi tới một trang cụ thể: Chạm vào trang và di chuyển thanh trượt ở cuối màn hình sang trái hoặc sang phải. Hoặc, chạm

và nhập số trang, sau đó chạm vào số trang trong kết quả tìm kiếm.

 • Đóng sách: Chạm vào giữa trang để hiển thị các điều khiển, sau đó chạm vào

.

Khi bạn đọc xong một cuốn sách, các đề xuất được cá nhân hóa xuất hiện để giúp bạn khám phá nội dung sẽ đọc tiếp theo.

Thay đổi giao diện màn hình và văn bản

Chạm vào trang, chạm vào

, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

 • Điều chỉnh độ sáng màn hình: Kéo đầu thanh trượt sang trái hoặc sang phải.
 • Thay đổi cỡ chữ: Chạm vào chữ A lớn để tăng cỡ chữ hoặc chạm vào chữ A nhỏ để giảm cỡ chữ.
 • Thay đổi phông chữ: Chạm vào Phông chữ để chọn phông chữ khác.
 • Thay đổi màu nền trang: Chạm vào một vòng tròn.
 • Giảm độ sáng màn hình khi trời tối: Bật Chủ đề đêm tự động để tự động thay đổi màu trang và độ sáng khi bạn sử dụng Sách trong điều kiện ánh sáng yếu. (Không phải tất cả các sách đều hỗ trợ Chủ đề đêm tự động).
 • Tắt phân trang: Bật Cuộn dọc để cuộn liên tục qua sách hoặc PDF.

Đánh dấu trang

Khi bạn đóng sách, vị trí của bạn sẽ được tự động lưu  bạn không cần thêm dấu trang. Đánh dấu các trang bạn muốn quay lại.

Chạm vào

để thêm dấu trang; chạm lại để xóa dấu trang.

Để xem tất cả dấu trang của bạn, hãy chạm vào

, sau đó chạm vào Dấu trang.

Tô sáng hoặc gạch chân văn bản

 1. Chạm và giữ một từ, sau đó di chuyển điểm giữ để điều chỉnh lựa chọn.

Chạm vào Tô sáng, sau đó chạm vào

để chọn màu tô sáng hoặc để gạch chân.

Để xóa tô sáng hoặc gạch chân, hãy chạm vào văn bản, sau đó chạm vào

.

Để xem tất cả vùng tô sáng của bạn, hãy chạm vào

, sau đó chạm vào Ghi chú.

Thêm ghi chú

 1. Chạm và giữ một từ, sau đó di chuyển điểm giữ để điều chỉnh lựa chọn.
 2. Chạm vào Ghi chú, sử dụng bàn phím để nhập văn bản, sau đó chạm vào Xong.

Để xem tất cả các ghi chú của bạn, hãy chạm vào

, sau đó chạm vào Ghi chú. Vuốt sang trái trên ghi chú để xóa ghi chú đó.

Chia sẻ lựa chọn

Bạn có thể gửi các lựa chọn văn bản bằng AirDrop, Mail hoặc Tin nhắn hoặc bạn có thể thêm lựa chọn vào Ghi chú. Nếu sách đến từ BookStore thì lựa chọn sẽ bao gồm một liên kết tới sách đó. (Chia sẻ có thể không khả dụng tại tất cả các quốc gia hoặc vùng).

 1. Chạm và giữ một từ, sau đó di chuyển điểm giữ để điều chỉnh lựa chọn.
 2. Chạm vào Chia sẻ, sau đó chọn một phương thức.

Bạn cũng có thể gửi liên kết để xem sách trong BookStore. Chạm vào bất kỳ trang nào, chạm vào

, sau đó chạm vào

.

Truy cập sách của bạn trên tất cả các thiết bị

Để cập nhật thông tin Sách trên iPhone, iPad và iPodtouch, hãy đăng nhập bằng cùng một ID Apple trên từng thiết bị, sau đó thực hiện các tác vụ sau:

 • Đồng bộ hóa Vị trí đọc, dấu trang, ghi chú và vùng tô sáng: Đi tới Cài đặt

> [têncủabạn]> iCloud, sau đó bật cả iCloudDrive và Sách.

 • Đồng bộ hóa Đang đọc, Thư viện và bộ sưu tập: Đi tới Cài đặt> [têncủabạn]> iCloud vàbật cả iCloudDrive và Sách. Sau đó đi tới Cài đặt> Sách và bật Đang đọc.

Xem Thiết lập iCloud trên iPhone, iPad hoặc iPodtouch.

Truy cập sách của bạn trên máy Mac

Để xem các sách, sách nói và PDF trên máy Mac của bạn, chọn menu Apple

> Tùy chọn hệ thống, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

 • macOS 10.15 trở lên: Bấm vào IDApple, chọn iCloud trong thanh bên, sau đó chọn iCloudDrive. Bấm vào Tùy chọn, sau đó chọn Sách.
 • macOS 10.14 trở xuống: Bấm vào iCloud, sau đó chọn iCloudDrive. Bấm vào Tùy chọn, sau đó chọn Sách.

Để xem các bộ sưu tập, dấu trang, ghi chú và phần tô sáng trên máy Mac của bạn, hãy mở Sách, chọn Tùy chọn, bấm vào Cài đặt chung, sau đó chọn Đồng bộ hóa bộ sưu tập, dấu trang và vùng tô sáng trên các thiết bị.