Chạy trong chứng khoán là gì

Chạy trước (tiếng Anh: Front-Running) là khi một nhà môi giới hoặc một thực thể khác tham gia giao dịch vì họ đã biết trước một giao dịch không công khai lớn sẽ ảnh hưởng đến giá của tài sản, dẫn đến khả năng thu lợi tài chính cho họ.

  • 12-02-2020Khoảng trống giá tiếp diễn (Runaway Gap) là gì? Sự hình thành Khoảng trống giá tiếp diễn
  • 12-02-2020Khoảng trống phá vỡ (Breakaway Gap) là gì? Khoảng trống phá vỡ và các khoảng trống giá khác
  • 12-02-2020Sau tin thương vụ sáp nhập được duyệt, cổ phiếu đại gia viễn thông tăng gần 80% trong một phiên
  • 12-02-2020Nến sao (Star) là gì? Mô hình nến sao Mai và Mô hình nến sao Hôm
  • 12-02-2020Khoảng trống giá thông thường (Common Gap) là gì? Đặc điểm Khoảng trống giá thông thường
Chạy trước (Front-Running) trong chứng khoán là gì? Cách hoạt động của Front-Running - Ảnh 1.

Hình minh họa

Chạy trước (Front-Running)

Khái niệm

Chạy trước trong tiếng Anh là Front-Running hay Tailgating.

Khái niệm "Chạy trước" là khi một nhà môi giới hoặc một thực thể khác tham gia giao dịch vì họ đã biết trước một giao dịch không công khai lớn sẽ ảnh hưởng đến giá của tài sản, dẫn đến khả năng thu lợi tài chính cho họ. Nó cũng xảy ra khi một nhà môi giới hoặc nhà phân tích mua hoặc bán cổ phiếu cho tài khoản của họ trước khi họ đưa ra khuyến nghị mua hoặc bán một loại tài sản cho khách hàng.

Chạy trước được coi là bất hợp pháp và phi đạo đức bởi vì nó lợi dụng thông tin cá nhân chưa được công bố tới công chúng để trục lợi. Nếu một giao dịch lớn đã được công khai, thì việc mua hoặc bán trước đó không được coi là bất hợp pháp.

Cách hoạt động của Front-Running

Chạy trước là hoạt động của một nhà môi giới hoặc thương nhân thực hiện giao dịch ngay trước khi một đơn đặt hàng lớn, chưa được công khai để đạt được lợi thế kinh tế.

Ví dụ: Một nhà môi giới nhận được yêu cầu từ khách hàng mua 500.000 cổ phiếu của Công ty XYZ. Anh ta giữ lệnh của khách hàng này và đích thân thực hiện một lệnh khác cũng cùng cổ phiếu đó cho tài khoản của mình trước. Sau đó, anh ta mới đặt lệnh của khách hàng, giá cổ phiếu tăng lên do qui mô lệnh đặt hàng của khách hàng. Sự gia tăng này tạo ra lợi nhuận ngay lập tức cho các nhà môi giới.

Hình thức chạy trước này là phi đạo đức và bất hợp pháp vì nó mang lại lợi thế bất công bằng giữa người môi giới (hoặc thương nhân) và nhà đầu tư. Chạy trước giống như giao dịch nội gián, nó mang lại lợi thế cho nhà môi giới có thông tin không công khai và điều này sẽ ảnh hưởng đến giá của tài sản.

Nó cũng đúng trong trường hợp một nhà phân tích mua hoặc bán cổ phiếu trước khi công ty của họ đưa ra khuyến nghị mua hoặc bán. Nhà giao dịch biết khuyến nghị sẽ tác động đến giá của tài sản đang đề cập đến, do đó, việc đặt giao dịch ngay trước khi đưa ra khuyến nghị là hành động phi đạo đức và bất hợp pháp.

Các doanh nghiệp và cá nhân được phép có các vị thế trong tài sản mà họ đề xuất, nhưng vị thế của họ phải được tiết lộ tại thời điểm đề xuất. Việc có vị thế hợp pháp nhưng cố gắng kiếm lợi từ thông tin không công khai thì cũng bị coi là bất hợp pháp.

Một người bán khống có thể tích lũy vị thế bán rồi sau đó tiết lộ thông tin cho công chúng về lí do họ bán cổ phiếu. Việc này là không bất hợp pháp bởi vì người bán khống đang cố gắng kiếm lợi từ các điều kiện tổng thể, và không chỉ đơn giản là cố gắng kiếm lợi từ việc tiết lộ thông tin mà cái họ nhắm tới đó là kế hoạch Pump và Dump.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Khoảng trống giá tiếp diễn (Runaway Gap) là gì? Sự hình thành Khoảng trống giá tiếp diễn

Khoảng trống giá tiếp diễn (Runaway Gap) là gì? Sự hình thành Khoảng trống giá tiếp diễn                                          12-02-2020                                        Khoảng trống phá vỡ (Breakaway Gap) là gì? Khoảng trống phá vỡ và các khoảng trống giá khác                                          12-02-2020                                        Sau tin thương vụ sáp nhập được duyệt, cổ phiếu đại gia viễn thông tăng gần 80% trong một phiên