Ch3cooh có tên gọi là gì

Tên gọi của hợp chất hữu cơ CH3COOH là

Tên gọi của hợp chất hữu cơ CH3COOH là

A.  axit fomic.

B.  ancol etylic.

C.  anđehit axetic.

D.  axit axetic.

Đáp án   D

Đặng Như Phương
Cay
Lục Nhật Minh
là đáp án sai bị ạ,bạn k đc điểm câu này
Lê Thị An LV 0, SP 0
sai key nha bạn, mất 1 câu oan
Phan khắc nghệ
N là ntn
Lục Nhật Minh
key sai
Phan khắc nghệ
Cooh mà là ancol à
Nguyễn Đức Anh
mình chọn D đúng rồi nó bảo sai chon B ?

Xem thêm  bình luận (2/9)          Viết bình luận