ch=ch2 là gì

Hợp chất CH2=CH2 có tên thay thế là


Câu 6580 Thông hiểu

Hợp chất CH2=CH2 có tên thay thế là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giảiMở đầu hóa học hữu cơ --- Xem chi tiết

...