Cents là gì

Trong nhiều loại tiền tệ quốc gia, cent là một đơn vị tiền tệ mà bằng 1/100 của các đơn vị tiền tệ cơ bản. Từ cent cũng đề cập đến tiền xu có giá trị như một xu.

Cents là gì

Đồng 1 cent Mỹ.

Ở Hoa Kỳ và Canada, 1 ¢ thường được gọi là tiền xu của các biệt hiệu penny, alluding với người Anh và các đơn vị tiền xu của tên đó.[1][2] Trong Ai-len các 1C đôi khi tiền xu được biết đến như một penny trong tài liệu tham khảo cho penny Tiếng Ai-len đã được thay thế bởi Euro (tiền tệ) trong năm 2002.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ US Currency[liên kết hỏng], USConsulate
  2. ^ Consumer Information, Currency Features[liên kết hỏng], Federal Reserve Bank of Atlanta

Liên kết ngoàiSửa đổi

  • Verordnung (EG) Nr. 974/98 des Rates vom 3. Mai 1998 über die Einführung des Euro, Amtsblatt Nr. L 139 vom 11. Mai 1998 S. 1-5.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cents là gì