Cầu vượt cắt qua là gì

Biển số R.308 (a,b) "Tuyến đường cầu vượt cắt qua" được quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT về báo hiệu đường bộ. Cụ thể như sau:

Hình D.10 - Biển số R.308

- Về cách sử dụng:

Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái (hay rẽ phải), phải đặt biển số R.308 (a,b) Tuyến đường cầu vượt cắt ngang. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước cầu vượt để hướng dẫn xe đi thẳng hoặc rẽ trái (hay rẽ phải).

Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về biển báo tuyến đường cầu vượt cắt ngang. Để nắm rõ vấn đề, bạn vui lòng tham khảo thêm quy định cụ thể tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT.

Trân trọng!