Câu phức về môi trường

Câu phức và câu ghép trong tiếng Anh là 2 loại câu khá giống nhau vềcấu trúc ngữ pháp tiếng Anhcũng như cách dùng. Chính vì vậy, nếu không chú ý kĩ, các bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn, nhất là khi làm phần Writing trong bài thi Ielts. Bài viết này sẽ giới thiệu những kiến thức cơ bản về câu phức và câu ghép trong tiếng Anh gồm: Cấu trúc, ví dụ, bài tập thực hành.

CÂU GHÉP VÀ CÂU PHỨC TRONG TIẾNG ANH

1. CÂU GHÉP TRONG TIẾNG ANH

Câu ghép trong tiếng Anh - CẤU TRÚC Có 2 mệnh đề chính, nối nhau bằng liên từ (như and, but, so, or...) và phải có dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy phía trước liên từ.

Câu ghép trong tiếng Anh - VÍ DỤ His father is a doctor, and/but his mother is a writer. We missed the bus, so we came to work late.

Câu ghép trong tiếng Anh - LƯU Ý - Nếu hai mệnh đề ngắn quá, có thể không dùng dấu phẩy. Ví dụ: I talked and he listened. Lưu ý: trong tiếng Việt bạn có thể dùng dấu phẩy giữa hai mệnh đề chính nhưng trong tiếng Anh tuyệt đối không được mà phải sử dụng liên từ.

Xem thêm: Học tiếng Anh giao tiếp miễn phícho người mất gốchiệu quả

nhấttại linkdưới

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả

2. CÂU PHỨC TRONG TIẾNG ANH

Câu phức trong tiếng Anh - CẤU TRÚC Là câu có một mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc có thể được đi kèm bởi các liên từ phụ thuộc (subordinate conjunction such as because, although, while) hoặc đại từ quan hệ (relative pronoun such as which, who)

Câu phức trong tiếng Anh - VÍ DỤ When I came, they were watching TV. We'll go out if the rain stops. Although my friend invited me hang out, I didn't go.

Câu phức trong tiếng Anh - MỘT SỐ LIÊN TỪ PHỤ THUỘC After,although,as,as if,as long as,as much as,as soon as,as though Because,before Even if,even though, if In order to,in case, once Since,so that, that, though Unless, until, when, whenever, whereas, where, wherever,while Tham khảo: Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh giao tiếp

CÂU PHỨC TỔNG HỢP TRONG TIẾNG ANH

Là câu có ít nhất 2 mệnh đề chính và ít nhất 1 mệnh đề phụ Ví dụ: Although I like camping, I havent had the time to go lately, and I havent found anyone to go with.

BÀI TẬP CÂU PHỨC VÀ CÂU GHÉP TRONG TIẾNG ANH Their practice field is a stretch of asphalt, and their heroes make a living driving cars. 3. Their tools are screwdrivers and spanners rather than basketballs and footballs. 4. This new brand of college athlete is involved in the sport of auto racing. 5. Most of the students are engineering majors, and they devote every minute of their spare time to their sport. 6. Although the sport is new, it has already attracted six collegiate teams in the Southeast. 7. The students work on special cars designed for their sport. 8. The cars are called Legends cars, models of Fords and Chevys from 1932 to 1934, and they are refitted by the students with 1200 cc motorcycle engines. 9. Although their usual speed ranges from 50 to 90 miles an hour, Legends cars can move up to 100 miles an hour on a straightaway. 10. The Saturday morning races of the competing teams have attracted as many as 3,500 fans, but the students concede they are no threat to the nation's fastest growing sport of stock car racing. Trên đây là những kiến thức cơ bản để bạn có thể phân biệt câu phức và câu ghép trong tiếng Anh. Hi vọng bài học này sẽ giúp bạn không còn nhầm lẫn giữa các loại câu này nữa. Tôi chúc bạn học tiếng Anh thành công!