1 phút đọc

Cài đặt thời gian sáng màn hình vivo

Đối với phiên bản Funtouch OS 4.0 trở về sau, vào Cài đặt>Hiển thị và độ sáng, ấn vào Tự động khóa là có thể cài đặt thời gian tự động khóa.Đối với phiên bản Funtouch OS 3.2 về
Cài đặt thời gian sáng màn hình vivo

Đối với phiên bản Funtouch OS 4.0 trở về sau, vào Cài đặt>Hiển thị và độ sáng, ấn vào Tự động khóa là có thể cài đặt thời gian tự động khóa.

Đối với phiên bản Funtouch OS 3.2 về trước, vào Cài đặt>Cài đặt khác, ấn vào Tự động khóa là có thể cài đặt thời gian tự động khóa.

Lưu ý: Tại chế độ Hao pin thấp, điện thoại sẽ tự động cài đặt thời gian tự động khóa là 15 giây.

Video liên quan