Cái cặp đọc Tiếng Anh là gì

cái cặp Dịch Sang Tiếng Anh Là

* danh từ
- briefcase

Cụm Từ Liên Quan :

cái cặp sốt /cai cap sot/

* thngữ
- clinical thermometer

cái cặp tóc /cai cap toc/

* danh từ
- hairpin

Dịch Nghĩa cai cap - cái cặp Tiếng Việt Sang Tiếng Anh, Translate, Translation, Dictionary, Oxford

Video liên quan