Cách tính tần suất lớp 10

Hotline                            0939 629 809

 • Đăng nhập
 • Đăng kí
 • Trang chủ
 • Tuyển sinh
 • Tuyển sinh Lớp 10
 • Tuyển sinh Đại học
 • Kiến thức THPT
 • Trung Học PT lớp 10
 • Môn Hoá 10
 • Môn Toán 10
 • Môn Vật Lý 10
 • Trung Học PT lớp 11
 • Môn Hoá 11
 • Môn Toán 11
 • Môn Vật Lý 11
 • Trung Học PT lớp 12
 • Môn Hoá 12
 • Môn Toán 12
 • Môn Vật Lý 12
 • Kiến thức THCS
 • Trung học CS lớp 6
 • Môn Toán 6
 • Môn Vật lý 6
 • Trung học CS lớp 7
 • Môn Toán 7
 • Môn Vật lý 7
 • Trung học CS lớp 8
 • Môn Hoá 8
 • Môn Toán 8
 • Môn Vật Lý 8
 • Trung học CS lớp 9
 • Môn Hoá 9
 • Môn Toán 9
 • Môn Vật Lý 9
 • Ngoại ngữ tin học
 • Ngoại ngữ
 • Tin học
 • Hướng nghiệp
 • Góc chia sẻ - giải trí
 • Trắc nghiệm Online
 • Trang chủ
 • Tin tức mới
 • Kiến thức THPT
 • Trung Học PT lớp 10
 • Môn Toán 10
 • Các công thức Thống kê lớp 10 cần nhớ - Toán 10

Các công thức Thống kê lớp 10 cần nhớ - Toán 10 15:41:3523/05/2020

Thống kê được sử dụng nhiều trong thực tế, ngay từ khi còn nhỏ các em đã đếm có bao nhiêu viên bi màu đỏ, bao nhiêu viên bi màu xanh và bao nhiêu viên bi màu vàng. Đây chính là khái niệm ban đầu về thống kê.

Để việc học tập và ghi nhớ các công thức Thống kê lớp 10 được thuận tiện. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các Công thức thống kê Toán lớp 10 thường dùng như công thức phương sai, độ lệch chuẩn, tần số, tần suất, trung bình cộng, trung vị,... để các em tham khảo.

I. Tần số và Tần suất

1.Giả sử dãy n số liệu thống kê đã cho có k giá trị khác nhau (k n). Gọi xilà một giá trị bất kỳ trong k giá trị đó, khi đó:

- Số lần xuất hiện giá trị xi trong dãy số liệu đã cho gọi là tần số của giá trị đó, ký hiệu là: ni

- Số

được gọi là tần suất của giá trị xi

2. Giảsử dãy n số liệu thống kê đã cho được phân bố vào k lớp (k n). Xét lớp thứ i (i = 1, 2, 3,..., k) trong k lớp đó, khi đó:

-Số ni các số liệu thống kê thuộc lớp i được gọi là tần số của lớp đó.

- Số

được gọi là tần suất của lớp i.

II. Số trung bình cộng, số trung vị, mốt.

1. Số trung bình cộng (hay số trung bình).

là số trung bình cộng của các số liệu thống kê

a) Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất

- Trong đó: ni, fi lần lượt là tần số, tần suất của giá trị xi. n là số các số liệu thống kê

b) Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp

- Trong đó: ci, ni, filần lượt là giá trị đại diện, tần số, tần suất của giá trị xi. n là số các số liệu thống kê

2. Số trung vị

Giả sử có một mẫu gồm n số liệu thống kê được sắp thành dãy không giảm (hoặc không tăng).

Số trung vị (của các số liệu thống kê đã cho) ký hiệu là Me là số đứng giữa dãy nếu số phần tử là lẻ, và là trung bình cộng của hai số đứng giữa dãy nếu số phần tử là chẵn. Tức là:

- Nếu n là lẻ thì số trung vị là số đứng thứ:

- Nếu n là chẵn thì số trung vị là trung bình cộng của hai số đứng thứ

3. Mốt

- Mốt của một bảng phân bố tần số là giá trị có tần số lớn nhất và được ký hiệu là M0.

III. Công thức Phương sai và Độ lệch chuẩn

1. Công thức tính phương sai

Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất

- Trong đó:

ni, fi lần lượt là tần số, tần suất của giá trị xi ;

n là số các số liệu thống kê (n = n1 + n2 + ... + nk);

là số trung bình cộng của các số liệu đã cho.

Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp

- Trong đó:

ci, ni, filần lượt là giá trị đại diện, tần số, tần suất của lớp thứ i;

n là số các số liệu thống kê (n = n1+ n2+ ... + nk);

là số trung bình cộng của các số liệu đã cho.

Ngoài ra, phương sai có thể tính theo công thức sau:

- Trong đó:

Đối với bảng phân bố tần số, tần suất thì:

Đối với bảng phân bố tần số, tần suất lớp ghép thì:

2. Công thức tính độ lệch chuẩn

- Phương sai s2 và độ lệch chuẩn s đều được dùng để đánh giá mức độ phân tán của các số liệu thống kê (so với số trung bình cộng). Nhưng khi cần chú ý đến đơn vị đo thì ta dùng s, vì s có cùng đơn vị đo với dấu hiệu được nghiên cứu. Tweet

Tags:

 • Toán lớp 10
 • Công thức toán 10
 • Thống kê toán 10
 • Công thức toán
 • Thống kê

Đánh giá & nhận xét

captcha

                                                                                                                                                Gửi                                                                                     Tin liên quan

Cách giải hệ phương trình đẳng cấp bậc 2, bậc 3 và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Cách giải hệ phương trình đẳng cấp bậc 2, bậc 3 và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Hệ phương trình đối xứng loại 2, Cách giải và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Hệ phương trình đối xứng loại 2, Cách giải và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Hệ phương trình đối xứng loại 1, Cách giải và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Hệ phương trình đối xứng loại 1, Cách giải và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn - Toán lớp 10

Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn - Toán lớp 10

Cách xét tính chẵn lẻ của hàm số, hàm có trị tuyệt đối và bài tập - Toán 10

Cách xét tính chẵn lẻ của hàm số, hàm có trị tuyệt đối và bài tập - Toán 10

Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng - Toán hình 10

Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng - Toán hình 10

Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán hình 10

Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán hình 10

Các dạng toán về Tập hợp và bài tập vận dụng - toán lớp 10

Các dạng toán về Tập hợp và bài tập vận dụng - toán lớp 10

Các dạng bài tập toán về Phương trình bậc 2 một ẩn và Phương pháp giải - Toán lớp 10

Các dạng bài tập toán về Phương trình bậc 2 một ẩn và Phương pháp giải - Toán lớp 10

Các công thức tính Diện tích Tam giác cần nhớ - Toán lớp 10

Các công thức tính Diện tích Tam giác cần nhớ - Toán lớp 10

Cách giải phương trình bậc 2 chứa tham số m - Toán lớp 10

Cách giải phương trình bậc 2 chứa tham số m - Toán lớp 10

Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu Giá trị tuyệt đối - Toán lớp 10

Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu Giá trị tuyệt đối - Toán lớp 10

Các dạng bài tập toán về phương trình đường tròn - toán lớp 10

Các dạng bài tập toán về phương trình đường tròn - toán lớp 10    Xem thêm

Facebook        Tin mới

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng - Toán lớp 7 chuyên đề

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức - Toán 8 chuyên đề

Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có tham số m - Toán 9 chuyên đề

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác định) và bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m - Toán 12 chuyên đề         Tin cùng chuyên mục

Cách giải hệ phương trình đẳng cấp bậc 2, bậc 3 và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Hệ phương trình đối xứng loại 2, Cách giải và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Hệ phương trình đối xứng loại 1, Cách giải và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn - Toán lớp 10         Tin xem nhiều nhất

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng - Toán lớp 10

Toán 11 - Giới hạn của hàm số, cách tính và bài tập áp dụng

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong không gian oxyz và bài tập - Toán lớp 12

Các dạng toán Phương trình bậc 2 một ẩn, cách giải và tính nhẩm nghiệm nhanh - Toán lớp 9

Các dạng bài tập toán phương trình mặt cầu trong không gian Oxyz - toán lớp 12                                                                          Tuyển sinh

Các trường Đào tạo ngành Luật - Tòa án

Các trường Đào tạo ngành Luật - Tòa án                    Luật với các ngành Luật kinh tế, luật thương mại,...

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối D (D01: Văn - Toán - Anh)

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối D (D01: Văn - Toán - Anh)

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối C (C00: Văn - Sử - Địa)

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2021 Khối C (C00: Văn - Sử - Địa)                                             Xem thêm                Kiến thức THPT

Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác và bài tập vận dụng - Toán lớp 11

Xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác và bài tập vận dụng - Toán lớp 11                    Ở chương trình toán lớp 10, các em đã biết cách xác...

Các dạng bài tập về tính đơn điệu (đồng biến, nghịch...

Các dạng bài tập về tính đơn điệu (đồng biến, nghịch...

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m...

Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m...                                             Xem thêm                Kiến thức THCS

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng - Toán lớp 7 chuyên đề

Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng - Toán lớp 7 chuyên đề                    Bài toán tìm giá trị nguyên của x để biểu thức...

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN)...

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN)...

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác...

Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác...                                             Xem thêm                Trắc nghiệm online

Toán 6 - Luỹ thừa

Toán 6 - Luỹ thừa

Toán 7 - số hữu tỉ

Toán 7 - số hữu tỉ

Toán THPT QG 2017

Toán THPT QG 2017                                             Xem thêm                Tin học

Cách tạo ảnh GIF Online từ Video trên điện thoại, trên máy tính hoặc trong Photoshop

Cách tạo ảnh GIF Online từ Video trên điện thoại, trên máy tính hoặc trong Photoshop                    GIF là hình ảnh động được lưu dưới dạng đơn...

Cách sử dụng trợ lý ảo Google Assistant trên Android

Cách sử dụng trợ lý ảo Google Assistant trên Android

Cách sử dụng trợ lý ảo Siri hiệu quả trên Iphone

Cách sử dụng trợ lý ảo Siri hiệu quả trên Iphone                                             Xem thêm                Ngoại ngữ

Quy tắc thêm s, es và cách phát âm chuẩn đuôi s,es trong tiếng anh

Quy tắc thêm s, es và cách phát âm chuẩn đuôi s,es trong tiếng anh                    Trong giao tiếp tiếng anh, việc phát âm chuẩn đuôi es...

Phân biệt cách dùng động từ Say, Tell, Speak, Talk - The...

Phân biệt cách dùng động từ Say, Tell, Speak, Talk - The...

Phân biệt cách dùng Although, Despite, In spite of, Though, Even...

Phân biệt cách dùng Although, Despite, In spite of, Though, Even...                                             Xem thêm                Hướng nghiệp

Ngành Bất động sản là gì, ra trường làm gì, học trường nào, lấy bao nhiêu điểm?

Ngành Bất động sản là gì, ra trường làm gì, học trường nào, lấy bao nhiêu điểm?                    Ngành Bất động sản là một ngành thuộc nhóm ngành...

Tìm hiểu Ngành An toàn thông tin là gì, học trường nào, ra...

Tìm hiểu Ngành An toàn thông tin là gì, học trường nào, ra...

Ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) là gì? học những gì, ra...

Ngành Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) là gì? học những gì, ra...                                             Xem thêm                Góc chia sẻ - giải trí

Sinh viên năm nhất cần chuẩn bị những gì khi lên Thành phố học?

Sinh viên năm nhất cần chuẩn bị những gì khi lên Thành phố học?                    Khác với các bạn ở Thành phố, các bạn sinh viên ở...

Cách học tiếng anh hiệu quả nhất và cách làm bài thi trắc...

Cách học tiếng anh hiệu quả nhất và cách làm bài thi trắc...

12 Best Places to visit in Hanoi, Vietnam, you cann't miss

12 Best Places to visit in Hanoi, Vietnam, you cann't miss                                             Xem thêm                                                                Video

Cách sử dụng Pivot Table thống kê dữ liệu nâng cao trong Excel                     Xem thêm

 • Giới thiệu
 • Kiến thức lớp 12
 • Hướng nghiệp
 • Kiến thức Lớp 11
 • Tuyển sinh Lớp 10
 • Kiến thức Lớp 10
 • Tuyển sinh CĐ - ĐH
 • Kiến thức Lớp 9
 • Trắc nghiệm Online
 • Kiến thức Lớp 8
 • Góc chia sẻ HSSV
 • Kiến thức Lớp 7
 • Video Tin học
 • Kiến thức Lớp 6
 • Điều khoản Bảo mật
 • Ngoại ngữ
 • Liên hệ
 • Tin học
hay học hỏi

184 Đường số 10, Phường 9, Q.Gò Vấp, TPHCM.

Email: hayhochoi.3h@gmail.com                                                                            Đăng ký                                                                                                                                              Kết nối với chúng tôi                                                                                                

Đăng ký Hay học hỏi - Kênh thông tin tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và chia sẻ kiến thức học tập. Liên hệ: hayhochoi.3h@gmail.com