Cách phát wifi trên iPhone 12 Pro Max

Chia sẻ kết nối internet của bạn từ iPhone

Bạn có thể sử dụng Điểm truy cập cá nhân để chia sẻ kết nối internet di động từ iPhone đến các thiết bị khác. Điểm truy cập cá nhân hữu ích khi các thiết bị khác không có quyền truy cập internet từ mạng Wi-Fi. Instant Hotspot cho phép bạn kết nối các thiết bị với Điểm truy cập cá nhân mà không cần nhập mật khẩu.

Nếu iPhone hoặc iPad (các kiểu máy Wi-Fi + Cellular) ở gần bạn đang chia sẻ Điểm truy cập cá nhân, bạn có thể sử dụng kết nối internet di động đó trên iPhone của mình. Hãy xem

Video liên quan