Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 1: Tạo tờ khai bằng phần mềm HTKK Bước 2: Gửi tờ khai trên hệ thống Etax (thuedientu.gdt.gov.vn)

Bước 1: Tạo tờ khai bằng phần mềm HTKK

Tại bước này, bạn sẽ sử dụng phần mềm HTKK để thực hiện việc kết xuất các tờ khai cần kê khai thuế.

Bước 1.1: Mở phần mềm HTKK, lựa chọn đúng Mã số thuế cần kê khai (1), sau đó bấm Đồng ý (2)

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 1.2: Sau khi bấm Đồng ý, bạn chọn tờ khai 05/KK-TNCN (hình minh họa bên dưới)

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 1.3: Tiếp theo bạn chọn đúng Năm cần kê khai (3), sau đó bấm Đồng ý (4)

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 1.4: Sau khi bấm Đồng ý, sẽ xuất hiện giao diện nhập dữ liệu, bạn hãy nhập đầy đủ dữ liệu vào Form sau đó bấm Kết xuất XML (4):

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 1.5: Tiếp đến bạn chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai (5), rồi bấm Save (6)

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 1.6: Sau đó bấm Đóng để hoàn tất quá trình tạo tờ khai từ phần mềm HTKK.

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 2: Gửi tờ khai

Bước 2.1: Đăng nhập vào website http://thuedientu.gdt.gov.vn

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 2.2: Trên giao diện website http://thuedientu.gdt.gov.vn, bạn chọn chức năng Khai thuế và chọn mục Nộp tờ khai XML(1), sau đó bấm Chọn tệp tờ khai (2)

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Lưu ý: trong trường hợp cửa số Open không hiển thị có thể nó bị ẩn sau trang web. Bạn nhấn nút thu nhỏ trang web xuống để nhìn thấy cửa số Open từ đó bạn có thể chọn được file xml cần nộp.

Trong trường hợp bạn không chọn được tệp tờ khai nhấn vào đây để cài đặt công cụ ký điện tử trên trình duyệt Google Chorme.

Bước 2.3: Cửa sổ Open hiện ra, bạn tìm đến thư mục lưu tệp tờ khai đã Kết xuất từ XML từ Bước 1 ở trên (3), sau đó bấm vào tệp tờ khai cần kê khai (4), rồi bấm Open (5)

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 2.4: Sau khi chọn tờ khai, bấm Ký điện tử để upload tờ khai vừa chọn (6)

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 2.5: Cửa sổ iETAX hiện ra, bạn nhập mã PIN (mật khẩu của USB Token) vào ô Số PIN (7), sau đó bấm Chấp nhận (8)

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 2.6: Khi cửa sổ iETAX thông báo “Ký tệp tờ khai thành công” hiện ra, bạn bấm vào OK (9) để hoàn tất quá trình ký lên tệp tờ khai.

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 2.7: Bấm Nộp tờ khai để gửi tờ khai đến cơ quan thuế.

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 2.8: Khi gửi tờ khai thành công, trên màn hình sẽ hiện ra Danh sách tờ khai đã nộp thành công tới cơ quan thuế XML.

- Hệ thống sẽ gửi về bảng “chọn thông tin tờ khai” các thông tin được điền tự động căn cứ theo cơ sở dữ liệu của người nộp thuế đăng ký trên hệ thống. Người nộp thuế cần kiểm tra chính xác thông tin đã điền.

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

- Tại mục chọn tờ khai, người nộp thuế chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT80/2021).

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

- Sau đó, tiếp tục tích chọn vào ô tương ứng với trường hợp quyết toán thuế theo 01 trong 03 trường hợp như sau:

TH1: Người nộp thuế có duy nhất 01 nguồn trực tiếp khai thuế trong năm do làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam hoặc nguồn từ nước ngoài (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó, người nộp thuế lựa chọn cơ quan thuế đã khai trực tiếp trong năm tại ô “Cục thuế” trực tiếp khai thuế trong năm.

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

TH2: Người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm có từ 02 nguồn trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp trong năm, vừa có thu nhập do tổ chức trả thu nhập đã khấu trừ. Sau đó, người nộp thuế tự kê khai các nguồn thu nhập và thông tin liên quan theo bảng sau:

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

TH3: Người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ qua tổ chức trả thu nhập. Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc.

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 4: Khai tờ khai quyết toán thuế 02/QTT-TNCN theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 5: Chọn kết xuất XML để tải file tờ khai mẫu đã điền thông tin về máy tính.

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 6: Chọn “Nộp tờ khai” sau đó nhập “Mã kiểm tra” để xác thực nộp tờ khai và nhấn chọn “Tiếp tục”

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Bước 7: Tại bước chọn “Kết xuất XML”, hệ thống sẽ gửi về file tờ khai theo định dạng XML. Người nộp phải thực hiện “In tờ khai” để nộp cho cơ quan thuế để làm hồ sơ khấu trừ.

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Cách lấy tờ khai quyết toán thuế tncn qua mạng năm 2024

Hướng dẫn nộp tờ khai 02/qtt-tncn qua mạng năm 2024 nhanh nhất? (Hình từ Internet)

Hồ sơ khai tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế có gì?

Căn cứ theo Tiểu mục 1 Mục 4 Công văn 2783/CTTPHCM-TTHT năm 2024, hồ sơ khai tự quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế có các giấy tờ như sau:

[1] Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục 2 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

[2] Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục 2 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

[3] Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì người nộp thuế sử dụng bản thể hiện của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử (bản giấy do người nộp thuế tự in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc do tổ chức, cá nhân trả thu nhập gửi cho người nộp thuế).

[4] Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.

[5] Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

[6] Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

[7] Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc).

Hạn chót khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế khi nào?

Theo Mục 5 Công văn 2783/CTTPHCM-TTHT năm 2024, hạn hót khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Tuy nhiên ngày 30/4 và 1/5 là 02 ngày nghỉ lễ cho nên hạn hót khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp là ngày 02/5/2024.