Cách giải toán chia lớp 4

Tham khảo chi tiết lời giải toán lớp 4 trang 86 sẽ giúp các em học sinh tiểu học ôn tập lý thuyết, thực hành dạng bài phép chia cho số có ba chữ số, phương pháp tính giá trị của biểu thức và nhiều hơn nữa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải toán 4 phần chia cho số có ba chữ số chi tiết, ngắn gọn và ứng dụng vào việc giải bài tập của mình.


=> Xem tiếp các bài Giải toán lớp 4 tại đây: giải toán lớp 4

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 86 (gồm phương pháp giải)

1.Giải toán 4 trang 86 bài 1

Đề bài:
Đặt tính rồi tính:
a) 2120 : 424; 1935 : 354
b) 6420 : 321; 4957 : 165

Phương pháp giải:
Cách đặt tính phép chia số có nhiều chữ số cho số có ba chữ số:
- Đặt tính theo cột dọc
- Lấy ba chữ số đầu tiên của số bị chia (nếu ba chữ số này lớn hơn số chia) hoặc bốn chữ số đầu (nếu ba chữ số đầu nhỏ hơn số chia) đem chia cho số chia, được thương bao nhiêu đem nhân ngược lại với số chia
- Lấy ba/ bốn chữ số của số bị chia đem trừ đi tích vừa tìm được
- Nếu trong số bị chia vẫn còn chữ số, ta hạ tiếp chữ số tiếp theo rồi đem chia cho số chia, thương tìm được đem nhân ngược trở lại với số chia
- Tiếp tục thực hiện các thao tác như trên cho đến khi kết thúc phép chia
- Kết quả thu được có thể là phép chia hết hoặc có dư.

Đáp án:

2.Giải toán lớp 4 trang 86 bài 2

Đề bài:
Tính giá trị của biểu thức:
a) 1995 x 253 + 8910 : 495 b) 8700 : 25 : 4

Phương pháp giải:
- Câu a): Trong biểu thức này có chứa phép cộng, phép nhân, phép chia, vậy ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép cộng sau
- Câu b): Trong biểu thức này chỉ chứa phép chia, vậy ta thực hiện phép tính từ trái qua phải.

Đáp án:
a) 1995 x 253 + 8910 : 495
= 504735 + 18
= 504753
b) 8700 : 25 : 4
= 8700 : (25 x 4)
= 8700 : 100 = 87

3. Giải toán lớp 4 bài 3 trang 86

Đề bài:
Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Phương pháp giải:
- Tính số ngày cửa hàng thứ nhất bán hết số mét vải đó, bằng cách lấy số mét vải cửa hàng nhận về đem chia cho số mét vải trung bình một ngày cửa hàng thứ nhất bán được
- Tương tự, tính số ngày cửa hàng thứ hai bán hết số mét vải đó, bằng cách lấy số mét vải cửa hàng nhận về đem chia cho số mét vải trung bình một ngày cửa hàng thứ hai bán được
- Muốn biết cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày, ta so sánh hai kết quả vừa tìm được với nhau, rồi lấy số lớn trừ đi số bé, sẽ ra kết quả cần tìm.

Đáp án:
Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là:
7128 : 264 = 27 (ngày)
Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là:
7128 : 297 = 24 (ngày)
Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là:
27 - 24 = 3 ( ngày )
Đáp số : 3 ngày

Luyện tập giải toán lớp 4 trang 86 ngắn gọn

A. LÝ THUYẾT

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 86 SGK Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:
a) 2120 : 424; 1935 : 354
b) 6420 : 321; 4957 : 165

Bài giải:

Câu 2: Trang 86 SGK Toán lớp 4
Tính giá trị của biểu thức:
a) 1995 x 253 + 8910 : 495
b) 88700 : 25 : 4
Bài giải
Chú ý: Các con cần thực hiện theo quy tắc là nhân chia trước, cộng trừ sau.
a) 1995 x 253 + 8910 : 495
= 504735 + 18
= 504753
b) 8700 : 25 : 4
= 8700 : (25 x 4)
= 8700 : 100
= 87

Câu 3: Trang 86 SGK Toán lớp 4
Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

Bài giải:

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là:
7218 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là:
7128 : 297 = 24 (ngày)

Cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là:
27 - 24 = 3 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn 3 ngày so với cửa hàng thứ nhất.

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là phần Giải toán lớp 4 trang 86 SGKtrong mục giải bài tập toán lớp 4. Tiếp theo, để ôn luyện kiến thức về phép chia, các em học có thể xem lại phần giải toán lớp 4 trang 85 SGKđã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải toán lớp 4 trang 87để học tốt môn Toán lớp 4 hơn

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-4-chia-cho-so-co-ba-chu-so-31594n.aspx

Ở những bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu về phép chia cho số có một chữ số, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thực hiện cách giải bài tập trang 81 SGK toán 4. Các bạn hãy cùng tham khảo chi tiết tài liệu giải toán lớp 4 cùng với hệ thống hướng dẫn và bài giải bám sát chương trình sgk đảm bảo đáp úng mọi nhu cầu học tập và ôn luyện của các em học sinh


=> Xem thêm mục lục Giải toán lớp 4 tại đây: giải toán lớp 4

Thông thường đối với các em học sinh, phép chia có lẽ là phép tính phức tạp hơn cả so với ba phép cộng, trừ, nhân. Trong chương trình Toán học lớp 4, chúng ta đã được học về phép chia cho số có một chữ số, với phần giải toán 4 trang 81 này, các em được làm quen với phép chia cho số có hai chữ số. Chia cho số có một chữ số đã khó, chia cho số có hai, ba chữ số lại càng không hề đơn giản, tuy nhiên nếu nắm được một số mẹo khi thực hiện phép tính, chắc chắn các em học sinh sẽ giải thành công các phép toán. Ở phần hướng dẫn giải toán 4 trang 81, ngoài việc gợi ý cho các em cách chia theo từng bước và đáp án chính xác của các phép tính, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em ước lượng thương khi chia bằng cách làm tròn số bị chia và số chia, sau đó nhẩm thương, hoặc em ước chừng bằng cách lấy một hoặc hai chữ số đầu của số bị chia chia cho chữ số đầu của số chia để thử kết quả thương.

Hướng dẫn giải bài tập trang 81 Toán 4 gồm phương pháp giải

1.Giải bài 1 trang 81 SGK Toán 4

Đề bài:
Đặt tính rồi tính.
a) 288 : 24 b) 469 : 67
740 : 45 397 : 56

Phương pháp giải:
Quy tắc đặt tính phép chia số có nhiều chữ số với số có hai chữ số:
- Đặt tính theo cột dọc
- Lấy hai chữ số đầu tiên của số bị chia, nếu hai chữ số đầu nhỏ hơn số chia, vậy ta lấy đến 3 chữ số đầu tiên của số bị chia đem chia cho số chia, được thương bao nhiêu đem nhân ngược lại với số chia
- Lấy hai/ ba chữ số của số bị chia đem trừ đi tích vừa tìm được
- Hạ chữ số tiếp theo của số bị chia, đem chia cho số chia, thương tìm được đem nhân ngược trở lại với số chia
- Tiếp tục thực hiện các thao tác như trên cho đến khi kết thúc phép chia
- Kết quả thu được có thể là phép chia hết hoặc có dư.

Đáp án:

2.Giải bài 2 trang 81 SGK Toán 4

Đề bài:
Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ?

Phương pháp giải:
- Bài toán cho biết: 240 bộ bàn ghế: Xếp vào 15 phòng học
- Bài toán yêu cầu: Tính số bộ bàn ghế xếp được trong mỗi phòng
- Cách giải: Muốn biết có bao nhiêu bộ bàn ghế được xếp vào mỗi phòng, ta lấy tổng số bộ bàn ghế đã có đem chia cho 15.

Đáp án:
Số bộ bàn ghế được xếp vào mỗi phòng là:
240 : 15 = 16 (bộ)
Đáp số : 16 bộ

3.Giải bài 3 trang 81 SGK Toán 4

Đề bài:
Tìm x:
a) x x 34 = 714 b) 846 : x = 18

Phương pháp giải:
- Câu a) Muốn tìm thừa số chưa biết (ẩn x), ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
- Câu b) Muốn tìm số chia (ẩn x), ta lấy số bị chia đem chia cho thương.

Đáp án:
a) x x 34 = 714 b) 846 :x= 18
=> x = 714 : 34 => x= 846 : 18
=> x = 21 => x= 47

Hướng dẫn giải bài tập trang 81 Toán 4 ngắn gọn

Trên đây là phần Giải bài tập trang 81 SGK toán 4 trong mục giải bài tập toán lớp 4. Học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 80 SGK toán 4 đã được giải trước đó hoặc xem trước phần Giải bài tập trang 82 SGK toán 4 (tiếp theo) để học tốt môn Toán lớp 4 hơn

Trong chương trình học môn Toán 4 phần Giải bài tập trang 58 SGK toán 4 là một trong những nội dung rất quan trọng mà các em cần quan tâm và trau dồi để nâng cao kỹ năng giải Toán 4 của mình.

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 65 SGK toán 4 để nâng cao kiến thức môn Toán 4 của mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-4-chia-cho-so-co-hai-chu-so-31590n.aspx