9 phút đọc

Cách chuyển khoản qua điện thoại BIDV

BIDV Smart Banking là một trong những ứng dụng chuyển tiền trực tuyến của ngân hàng BIDV. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển tiền cùng, khác ngân hàng trên BIDV Smart Bankin
Cách chuyển khoản qua điện thoại BIDV

BIDV Smart Banking là một trong những ứng dụng chuyển tiền trực tuyến của ngân hàng BIDV. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển tiền cùng, khác ngân hàng trên BIDV Smart Banking nhé!

Hướng dẫn chuyển tiền trên BIDV Smart Banking

Hướng dẫn chuyển tiền trên BIDV Smart Banking

Hướng dẫn được thực hiện trên điện thoại Xiaomi. Bạn có thể thao tác tương tự trên điện thoại hệ điều hành Android, iOS khác có cài đặt ứng dụng BIDV Smart Banking.

I. Hướng dẫn chuyển tiền BIDV cùng ngân hàng

1. Chuyển tiền cùng chủ tài khoản

Áp dụng cho chuyển tiền từ tài khoản BIDV này qua BIDV khác do cùng một người đứng tên.

Hướng dẫn nhanh

 • Đăng nhập ứng dụng BIDV Smart Banking và chọn mục Chuyển tiền.
 • Chọn Cùng chủ tài khoản.
 • Chọn Từ tài khoản, nhập số tài khoản dùng để chuyển tiền.
 • Chọn Đến tài khoản, nhập số tài khoản chuyển tiền đến.
 • Nhập số tiền, lời nhắn và nhấn Tiếp tục.
 • Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản BIDV Smart Banking và nhấn Tiếp tục.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng BIDV Smart Banking và chọn mụcChuyển tiền.

Chọn mục chuyển tiền

Chọn mục chuyển tiền

Bước 2: Chọn mụcCùng chủ tài khoản.

Chọn mục Cùng chủ tài khoản

Chọn mục Cùng chủ tài khoản

Bước 3: Nhập thông tin chuyển tiền:

 • Chọn mụcTừ tài khoản, nhập số tài khoản dùng để chuyển tiền.
 • Chọn mục Đến tài khoản, nhập số tài khoản chuyển tiền đến.
 • Nhập số tiền cần chuyển vào mụcThông tin chuyển tiền.
 • Nhập lời nhắn cho bên nhận tiền tại mục Nội dung giao dịch.

Sau đó nhấn Tiếp tục.

Nhập thông tin chuyển tiền

Nhập thông tin chuyển tiền

Bước 4: Nhậpmã OTP được gửi đến số điện thoại đăng ký BIDV Smart Banking và nhấn Tiếp tục.

Lưu ý:

 • Mã OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 30 giây. Sau 30 giây, một mã mới sẽ hiện lên.
 • Nếu điện thoại bạn đang sử dụng dịch vụ BIDV Smart Banking có chứa số điện thoại đăng ký dịch vụ này thì ứng dụng sẽ tự điền mã OTP, bạn không cần phải nhập.

Như vậy là bạn đã thành công chuyển tiền đến tài khoản BIDV khác, do mình đứng tên.

Nhập mã OTP và nhấn Tiếp tục

Nhập mã OTP và nhấn Tiếp tục

2. Chuyển tiền khác chủ tài khoản

 • Áp dụng cho chuyển khoản đến Số tài khoản, Số thẻ ghi nợ nội địa, Số điện thoại đăng ký dịch vụ BIDV Smart Banking.
 • Bài viết này mình sẽ hướng dẫn chuyển khoản đến Số tài khoản, bạn có thể thao tác tương tự cho các trường hợp chuyển khoản nội bộ BIDV khác.

Hướng dẫn nhanh

 • Đăng nhập ứng dụng BIDV Smart Banking và chọn mục Chuyển tiền.
 • Chọn Khác chủ tài khoản.
 • Chọn Từ tài khoản, nhập số tài khoản dùng để chuyển tiền.
 • Chọn Đến thụ hưởng, nhập số tài khoản/số thẻ/số điện thoại đăng ký BIDV Smart Banking của người nhận tiền.
 • Nhập số tiền, đối tượng chịu phí, lời nhắn và nhấn Tiếp tục.
 • Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản BIDV Smart Banking và nhấn Tiếp tục.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng BIDV Smart Banking và chọn mụcChuyển tiền.

Chọn mục chuyển tiền

Chọn mục chuyển tiền

Bước 2: Chọn mụcKhác chủ tài khoản.

Chọn mục khác chủ tài khoản

Chọn mục khác chủ tài khoản

Bước 3: Nhập thông tin chuyển tiền:

 • Chọn mụcTừ tài khoản, nhập số tài khoản dùng để chuyển tiền.
 • Chọn mục Đến thụ hưởng, nhập số tài khoản/số thẻ/số điện thoại đăng ký BIDV Smart Banking của người nhận.
 • Nhập số tiền cần chuyển vào mụcThông tin chuyển tiền.
 • Lựa chọn người chịu phí chuyển tiền tại mục Đối tượng chịu phí.
 • Nhập lời nhắn cho bên nhận tiền tại mục Nội dung giao dịch.

Sau đó nhấn Tiếp tục.

Nhập thông tin chuyển tiền khác tài khoản

Nhập thông tin chuyển tiền khác tài khoản

Bước 4: Nhậpmã OTP được gửi đến số điện thoại đăng ký BIDV Smart Banking và nhấn Tiếp tục.

Lưu ý:

 • Mã OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 30 giây. Sau 30 giây, một mã mới sẽ hiện lên.
 • Nếu điện thoại bạn đang sử dụng dịch vụ BIDV Smart Banking có chứa số điện thoại đăng ký dịch vụ này thì ứng dụng sẽ tự điền mã OTP, bạn không cần phải nhập.[/info]

Như vậy là bạn đã thành công chuyển tiền đến tài khoản BIDV khác.

Nhập mã OTP và nhấn Tiếp tục

Nhập mã OTP và nhấn Tiếp tục

II. Hướng dẫn chuyển tiền BIDV khác ngân hàng

 • Hướng dẫn này áp dụng cho hình thức chuyển tiền thông thường lẫn chuyển tiền nhanh 24/7, chuyển đến số thẻ lẫn chuyển đến số tài khoản.
 • Đối với chuyển tiền nhanh, chỉ áp dụng cho các ngân hàng có liên kết với BIDV.
 • Bài viết hướng dẫn bạn chuyển tiền liên ngân hàng theo hình thức chuyển khoản thông thường, các hình thức còn lại, bạn có thể thực hiện tương tự.

1. Hướng dẫn nhanh

 • Đăng nhập ứng dụng BIDV Smart Banking và chọn mục Chuyển tiền.
 • Chọn hình thức chuyển tiền.
 • Chọn Từ tài khoản, nhập số tài khoản dùng để chuyển tiền.
 • Chọn Đến tài khoản, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản/số thẻ ghi nợ nội địa, tên của người nhận tiền.
 • Nhập số tiền, đối tượng chịu phí, lời nhắn và nhấn Tiếp tục.
 • Nhập mã OTP gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản BIDV Smart Banking và nhấn Tiếp tục.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng BIDV Smart Banking và chọn mụcChuyển tiền.

Chọn mục chuyển tiền

Chọn mục Chuyển tiền

Bước 2: Chọn mụcChuyển tiền trong nước.

Chọn mục Chuyển tiền trong nước

Chọn mục Chuyển tiền trong nước

Bước 3: Nhập thông tin chuyển tiền:

 • Chọn mụcTừ tài khoản, nhập số tài khoản dùng để chuyển tiền.
 • Chọn mục Đến tài khoản, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản/số thẻ ghi nợ nội địa, tên của người nhận.
 • Nhập số tiền cần chuyển vào mụcThông tin chuyển tiền.
 • Lựa chọn người chịu phí chuyển tiền tại mục Đối tượng chịu phí.
 • Nhập lời nhắn cho bên nhận tiền tại mục Nội dung giao dịch.

Sau đó nhấn Tiếp tục.

Đối với chuyển khoản Đến số thẻ, bạn cần nhập vào số thẻ ghi nợ nội địa của người nhận.

Nhập thông tin chuyển tiền trong nước

Nhập thông tin chuyển tiền trong nước

Bước 4: Nhậpmã OTP được gửi đến số điện thoại đăng ký BIDV Smart Banking và nhấn Tiếp tục.

Lưu ý:

 • Mã OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 30 giây. Sau 30 giây, một mã mới sẽ hiện lên.
 • Nếu điện thoại bạn đang sử dụng dịch vụ BIDV Smart Banking có chứa số điện thoại đăng ký dịch vụ này thì ứng dụng sẽ tự điền mã OTP, bạn không cần phải nhập.

Như vậy là bạn đã thành công chuyển tiền từ BIDV đến tài khoản ngân hàng khác.

Nhập mã OTP và nhấn Tiếp tục

Nhập mã OTP và nhấn Tiếp tục

III. Biểu phí dịch vụ chuyển tiền trên BIDV Smart Banking

 • Biểu phí này áp dụng từ ngày 1/04/2020 - 31/12/2020.
 • Trường hợp bạn hủy giao dịch không thực hiện được do sai sót của bạn, BIDV sẽ không chịu trách nhiệm hay hoàn lại tiền. Vì vậy hãy thật cẩn thận, kiểm tra kỹ khi thực hiện chuyển tiền nhé.
Biểu phí dịch vụ chuyển tiền BIDV Smart Banking

Biểu phí dịch vụ chuyển tiền BIDV Smart Banking

Xem thêm:

 • Hướng dẫn nạp tiền điện thoại trên BIDV Smart Banking cực đơn giản
 • Cách đổi mật khẩu đăng nhập BIDV Smart Banking, bảo vệ tài khoản
 • Tổng hợp giờ làm việc của ngân hàng BIDV mới nhất 2020

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách chuyển tiền cùng tài khoản, khác tài khoản, khác ngân hàng bằng ứng dụng BIDV Smart Banking. Hi vọng vài viết này sẽ hữu ích với bạn. Nếu có bất kì thắc mắc nào, hãy để lại thông tin bên dưới bình luận để được giải đáp nhé.

Nguồn tham khảo: https://www.bidv.com.vn/wps/wcm/connect/

Video liên quan