3 phút đọc

Cách chặn tin nhắn từ người lạ trên điện thoại

Chặn, lọc và báo cáo các tin nhắn trên iPhoneTrong ứng dụng Tin nhắn , bạn có thể chặn các tin nhắn không mong muốn, lọc tin nhắn từ những người gửi không xác định và báo cáo tin n
Cách chặn tin nhắn từ người lạ trên điện thoại

Chặn, lọc và báo cáo các tin nhắn trên iPhone

Trong ứng dụng Tin nhắn

, bạn có thể chặn các tin nhắn không mong muốn, lọc tin nhắn từ những người gửi không xác định và báo cáo tin nhắn rác hoặc spam.

Chặn tin nhắn từ một người hoặc số cụ thể

  1. Trong cuộc hội thoại Tin nhắn, hãy chạm vào tên hoặc số ở đầu cuộc hội thoại.
  2. Cuộn xuống, sau đó chạm vào Chặn người gọi này.

Để xem và quản lý danh sách các liên hệ và số điện thoại bị chặn, hãy đi tới Cài đặt

> Tin nhắn> Liên hệ bị chặn. Hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Chặn số điện thoại, liên hệ và email trên iPhone, iPad hoặc iPodtouch.

Lọc tin nhắn iMessage từ người gửi không xác định

Lọc tin nhắn từ người gửi không xác định sẽ tắt thông báo iMessage từ những người gửi không có trong danh bạ của bạn và sắp xếp tin nhắn vào tab Người gửi ko xác định trong danh sách Tin nhắn.

  1. Đi tới Cài đặt

> Tin nhắn.

Bật Lọc người gửi không xác định.

Ghi chú: Bạn không thể mở bất kỳ liên kết nào trong tin nhắn từ người gửi không xác định cho tới khi bạn thêm người gửi vào danh bạ hoặc trả lời tin nhắn.

Báo cáo tin nhắn spam hoặc rác

Với iMessage, tin nhắn mà bạn nhận được từ một người không được lưu trong danh bạ có thể được xác định là tin nhắn spam hoặc rác tiềm ẩn. Bạn có thể báo cáo những tin nhắn này đến Apple.

Trong tin nhắn, chạm và Báo cáo Tin rác, sau đó chạm vào Xóa và Báo cáo Tin rác.

Thông tin của người gửi và tin nhắn được gửi đến Apple và tin nhắn bị xóa vĩnh viễn khỏi thiết bị của bạn.

Ghi chú: Việc báo cáo tin nhắn rác hoặc spam không ngăn chặn người gửi tiếp tục gửi tin nhắn, nhưng bạn có thể chặn số đó để không nhận tin nhắn.

Để báo cáo tin nhắn spam hoặc rác mà bạn nhận được với SMS hoặc MMS, hãy liên hệ với nhà cung cấp của bạn.

Video liên quan