Các đường sức của điện trường có cắt nhau không

Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện của điện trường tĩnh là không đúng?

Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện của điện trường tĩnh là không đúng?

A.  Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

B.  Tại một điểm trong điện trường ta chỉ có thể vẽ được một đường sức đi qua.

C.  Các đường sức không bao giờ cắt nhau.

D.  Các đường sức là các đường cong không kín.

Đáp án   A

Các đường sức của điện trường có cắt nhau không
Các đường sức của điện trường có cắt nhau không
Đoàn Quang Minh
- Câu D cũng sai đó e nhé :
+ Ta có : Các đường sức từ luôn là những đường cong kín
- đối với đường sức từ
không cắt nhau , khép kín (thấy rõ khi dùng ống dây để tạo từ trương) , nếu chúng dày thì từ trường mạnh và ngược lại. Và quan trọng là nếu chúng song song cách đều thì từ trường // cách đều.
Các đường sức của điện trường có cắt nhau không
NH Mai
d sai mà
Các đường sức của điện trường có cắt nhau không
Triệu Vân LV 0, SP 0
Câu A sai ở từ "luôn"
Nó có thể bắt đầu từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm hoặc vô cực. Hoặc có thể bắt đầu từ vô cực và đi vào điện tích âm.
Các đường sức của điện trường có cắt nhau không

Các đường sức của điện trường có cắt nhau không
Tran Anh
Các dsd của một điện tích ra dương vào âm mà
Các đường sức của điện trường có cắt nhau không
Phạm Tiến Dũng
câu đó sai mà
Các đường sức của điện trường có cắt nhau không
Tran Anh
Ơ e tưởng câu A cug đúng

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Các đường sức của điện trường có cắt nhau không