Cá bò biển tiếng Anh là gì

cá bò biển Dịch Sang Tiếng Anh Là

* danh từ
- amberjack

Cụm Từ Liên Quan :

//