Bridge tiếng Việt là gì

Thông tin thuật ngữ bridge tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm bridge tiếng Anh bridge
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ bridge

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

bridge tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ bridge trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bridge tiếng Anh nghĩa là gì.

bridge /bridʤ/

bridge
- (Tech) cầu; cầu đo; bắc/nối cầu (đ)

bridge
- (kỹ thuật) cầu
- suspension b. (kỹ thuật) cầu treo
quảng cáo

Dầu Gội Head&Shoulders chai 1200ml 220.000 đ 279.000 đ (giảm 21%) xem thêm và mua

Thuật ngữ liên quan tới bridge

 • emulsible tiếng Anh là gì?
 • hygrometry tiếng Anh là gì?
 • antiendotoxic tiếng Anh là gì?
 • counter-pole tiếng Anh là gì?
 • immortalize tiếng Anh là gì?
 • repressing tiếng Anh là gì?
 • cion tiếng Anh là gì?
 • glibbest tiếng Anh là gì?
 • oestriol tiếng Anh là gì?
 • musk-pear tiếng Anh là gì?
 • dictations tiếng Anh là gì?
 • Caesars tiếng Anh là gì?
 • vertices tiếng Anh là gì?
 • octuple tiếng Anh là gì?
 • labefaction tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của bridge trong tiếng Anh

bridge có nghĩa là: bridge /bridʤ/*  danh từ- (đánh bài) brit*  danh từ- cái cầu- sống (mũi)- cái ngựa đàn (viôlông,  ghita...)- (vật lý) cầu=resistancy bridge+ cầu tần cao- (hàng hải) đài chỉ huy của thuyền trưởng!bridge of gold; golden bridge- đường rút lui mở ra cho kẻ địch thua trận!to burn one's bridge- (xem) burn*  ngoại động từ- xây cầu qua (sông...)- vắt ngang=the rainbow bridges the sky+ cầu vồng bắt ngang bầu trời- vượt qua, khắc phục=to bridge over the difficulties+ vượt qua những khó khăn!to bridge the gap- lấp cái hố ngăn cách; nối lại quan hệbridge- (Tech) cầu; cầu đo; bắc/nối cầu (đ)bridge- (kỹ thuật) cầu- suspension b. (kỹ thuật) cầu treo

Đây là cách dùng bridge tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ bridge tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh