Bộ phim tiếng Anh là gì

Nội dung phim tiếng Anh là movie content, phiên âm là ˈmuː.vi kənˈtent, điện ảnh kỹ thuật số được làm để chiếu tại các rạp chiếu phim, để phân biệt với phim khác như sử dụng băng đĩa và phim truyền hình thường là phí tổn thấp và đơn giản.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến nội dung phim.

Plot /plɔt/: Kịch bản.

SGV, Nội dung phim tiếng Anh là gì

Scene /si:n/: Cảnh quay.

Cast /kɑ:st/: Dàn diễn viên.

Character /kæriktə/: Nhân vật.

Extras /ekstrə/: Diễn viên quần chúng.

Main actor /meɪn ˈæk.tər/: Diễn viên chính.

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về phim ảnh.

Who are the actors in the movies?

Ai là diễn viên chính của bộ phim đó?

Whats this film about?

Phim này có nội dung về cái gì?

She loves romantic movies.

Cô ấy yêu phim tình cảm lãng mạn.

It's with English subtitles.

Phim này có phụ đề tiếng Anh.

It was very fast-moving.

Phim có tiết tấu rất nhanh.

What's the most important factor of a great movie?

Yếu tố quan trọng nhất cho một bộ phim hay là gì?

Bài viết nội dung phim tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.